Bedrijventerreinen in Capelle

Bent u op zoek naar een bedrijfs- of kantoorpand in Capelle? Bekijk het aanbod bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel.

Hieronder een de bedrijventerreinen in Capelle op een rij.

Capelle Trade Centre

Het bedrijfsterrein Capelle Trade Centre is ongeveer 10 hectare groot en heeft tientallen bedrijfspanden, twee bedrijfsverzamelgebouwen en een gezamenlijk servicepoint. Het bedrijventerrein is grotendeels omgeven door water en heeft twee ontsluitingswegen. De hoofdontsluiting ligt aan de Hoofdweg.

De ontwikkeling van het Capelle Trade Centre is een particulier initiatief. Voor meer informatie kunt u terecht bij IJssel Bouw Initiatieven BV: (010) 451 22 00.

Capelle-West

Bedrijventerrein Capelle-West kenmerkt zich door een zeer gevarieerde bedrijvigheid, van lokale productiebedrijven tot landelijk werkende handelsondernemingen. Capelle-West is een van de goedkopere bedrijfslocaties in Capelle en daardoor geschikt voor startende ondernemers.

Het bedrijventerrein Capelle West (binnendijk) hebben de ondernemers een Bedrijven Investeringszone (BIZ) opgericht om gezamenlijk te investeren in de buitenruimte. Alle investeringen worden evenredig verdeeld over alle ondernemers. 

Het bestuur heeft de volgende kernwoorden (thema’s) beschreven: Schoon, Veilig, Attractiviteit, Innoverend en Bereikbaarheid.

Lees meer op www.capellebouwtaandestad.nl 

De Mient

De Mient is een verouderd bedrijventerrein dat komende periode wordt herontwikkeld naar een uniek en levendig woonwerkgebied.

Lees meer op www.capellebouwtaandestad.nl 

Fascinatio

Rond de woonwijk Fascinatio is een strook met kantoor- en bedrijfsruimten ontstaan. Het bedrijfsterrein grenst aan het Brainpark III en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Er worden weer bedrijfskavels uitgegeven aan de rand van Fascinatio. 

Lees meer op www.capellebouwtaandestad.nl 

Hoofdweg CapelleXL

Het Hoofdweggebied is het grootste bedrijfsterrein van Capelle. Het is een langgerekt terrein tussen de A20 en de Hoofdweg, met voornamelijk productie- en distributiebedrijven.

In het westelijke deel van het terrein en ten zuiden van de Hoofdweg zijn woonwinkels gevestigd. Alle bedrijven op Hoofdweg CapelleXL zijn verenigd in een BIZ (bedrijveninvesteringszone). BIZ CapelleXL maakt het sinds 1 januari 2012 mogelijk voor ondernemers op het bedrijventerrein CapelleXL om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van hun bedrijfsomgeving. De ondernemers hebben zelf inspraak in de manier waarop het beschikbare budget wordt ingezet.

Het bedrijventerrein Hoofdweg is van significante betekenis voor de gemeentelijke economie en werkgelegenheid. In totaal is ongeveer 25% van alle gemeentelijke arbeidsplaatsen op Hoofdweg gesitueerd. Er zijn meer dan 300 bedrijven gevestigd. Er zijn bedrijven gevestigd in een breed scala van branches, zowel in de retail, de industrie als de dienstverlening. 

De detailhandel is voornamelijk te vinden in vak A en langs de Hoofdweg, en presenteert zich onder de gemeenschappelijke noemer CapelleXL. De Hoofdweg is een toplocatie voor dit deel van grootschalige (woongerelateerde) detailhandel. Voor enkele van de daar gevestigde bedrijvenketens is de Hoofdweg hun best presterende filiaal. Met het Bedrijven investeringszone (BIZ) Hoofdweg worden plannen besproken voor de revitalisering van het gebied. Lees hierover meer op www.capellebouwtaandestad.nl.

Capelle Office Park vormt de sterkste concentratie van kantoorfuncties en herbergt een vestiging van NH Hotels. Industrie, handelsbedrijven en kleine kantoren bevinden zich vooral in Vak B tot en met F, langs de Hoofdweg afgewisseld met woongerelateerde detailhandel.


De ligging nabij de A20 en de afslag maken van Hoofdweg een zichtlocatie en goed bereikbaar.

Verbetering Hoofdweg

Het bedrijventerrein Hoofdweggebied is vanaf het begin van de jaren ’80 geleidelijk uitgegeven. Het ‘oorspronkelijke’ Hoofdweggebied beslaat de vakken A tot en met F. Het Capelle Office Park (vak M) en Capelle Trade Center (vak G) zijn respectievelijk in de jaren ‘80 en aan het begin van dit decennium toegevoegd. De economische dynamiek en de bedrijfspopulatie is in de loop der jaren binnen de contouren van het bestemmingsplan als het ware organisch gegroeid.
De afname van de werkgelegenheid laat echter zien, dat er aanpassingen en impulsen nodig zijn om het werkgelegenheidsbelang van het Hoofdweggebied ook naar de toekomst te kunnen behouden.

Vanaf 2012 is met behulp van financiële middelen van de Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam begonnen met een revitalisering van het gebied. In samenspraak met de eigenaren en gebruikers wordt de openbare ruimte (o.a. LED-verlichting) en met name het parkeren aangepakt. Ook is er een zogenaamd gevel- en voorterreinfonds opgericht. Eigenaren konden hieruit een bijdrage krijgen als ze de voorgevel van hun pand of hun voorterrein aanpakken. De revitalisering van de vakken B tot en met F is eind 2015 afgerond. Daarnaast zijn middelen verkregen van de Stadsregio Rotterdam om een kwaliteitsslag te maken in vak A, waar de meeste woonwinkels zijn gevestigd. Dit gebied moet een duidelijke infrastructuur krijgen en gezellig aangekleed, Deze herstructurering is in 2014 van start gegaan en moet in 2019 zijn afgerond.

Rhijnspoor

Aan de Abram van Rijckevorselweg ligt het bedrijventerrein Rhijnspoor, voornamelijk gericht op zakelijke dienstverlening. Het terrein kenmerkt zich door de reeks nagenoeg identieke kantoorpanden, wat zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid. Het terrein is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Rivium

In het bedrijvenpark Rivium zijn veel hoogwaardige, nationale en internationale kantoren gevestigd. Waterpartijen, een uitgekiend landschapsplan, hoge eisen aan de architectuur en goede voorzieningen (o.a. fitness en restaurants) maken het bedrijvenpark geliefd. Ook is het terrein dankzij de A16 en A20 goed bereikbaar.

Leegstand

Het Rivium kampt met een flinke onderbezetting. De gemeente Capelle onderneemt samen met het Parkmanagement en de Stadsregio Rotterdam een aantal acties om het terrein te upgraden en zo leegstand tegen te gaan. Hierbij kan gedacht worden aan verbetering van communicatie, uitstraling en bereikbaarheid van het terrein en het toevoegen van gemaksfuncties.

Op www.capellebouwtaandestad.nl leest u meer over:

Wormerhoek

Bedrijventerrein Wormerhoek is gelegen in de wijk Oostgaarde, langs de Abram van Rijckevorselweg. Het bedrijventerrein is gevarieerd met kleine en middelgrote bedrijven. Ook zijn 2 woontorens ontwikkeld en is een plan van aanpak opgesteld voor de toekomst van dit bedrijventerrein.

Bedrijven Investeringszone

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een wettelijk instrument, waarmee alle betrokken ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Met een BIZ verdelen alle ondernemers de investeringskosten in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving, zoals onderhoud van buitenruimte, gladheidbestrijding en beveiliging. In Capelle aan den IJssel is het gebied bij CapelleXL een BIZ. Hieronder kunt u informatie downloaden over deze BIZ.