Iets melden

Melding openbare ruimte

Over losliggende stoeptegels, gladheid, zwerfvuil, gaten in de weg, verkeerssituaties, graffiti, speelplaatsjes, ongedierte, riolering of onkruid maakt u een melding openbare ruimte.

Andere meldingen

Klacht

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Bezwaar en Beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dat kan ook een waardevaststelling van uw pand of woning of de hoogte van uw aanslag gemeentebelastingen? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met het besluit dat op uw bezwaarschrift valt? Hierover kunt u in beroep gaan. Kies het juiste Bezwaar of beroep.

Ombudsman

Wij nemen uw klachten serieus. Wanneer u er niet met de gemeente uitkomt, kunt u de gemeentelijke Ombudsman inschakelen.

Aansprakelijk stellen

Als u schade heeft opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente in de openbare ruimte of door gemeentelijk handelen? Dan kunt u de ​Gemeente aansprakelijk stellen.

Naar boven