Feiten en cijfers

We willen graag weten hoe tevreden u met onze gemeente bent. Daarom onderzoeken we uw tevredenheid regelmatig, bijvoorbeeld met de Bewonersenquête en Waarstaatjegemeente.

Bent u benieuwd naar de uitslag van ons tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek? Bekijk de uitslag van de laatste bewonersenquête.

Wilt u Capelle eens vergelijken met een andere gemeente. Dat kan met Waarstaatjegemeente, een landelijke site waarop gemeenten eens per vier jaar op verschillende gebieden met elkaar worden vergeleken.

Bent u op zoek naar cijfers over de Capelse bevolkingsopbouw, woninggegevens, werkgelegenheid, meldingen en aangiftes of over de beleving van de leefbaarheid? De Buurtmonitor (pdf 9,19MB) geeft hiervan een cijfermatig inzicht per buurt.

Denk mee over Capelle

Er zijn nog andere manieren waarop wij naar uw mening vragen. Wij willen graag dat u als Capellenaar of Capelse ondernemer met ons meedenkt. Doe dit via Denk mee over Capelle.

Te downloaden:

Naar boven