Contactformulier

Contactformulier

Vul het contactformulier in.

Melding buitenruimte

Wilt u schade, vervuiling of onnodige obstakels buitenruimte melden? Gebruik dan het Meldingsformulier. Dit gaat direct naar de  behandelende afdeling waardoor het vaak sneller kan worden opgelost.

Een melding kan bijvoorbeeld gaan over losliggende stoeptegels, gaten in de weg, het openbaar groen, speelplaatsen, trapveldjes, zwerfvuil of ongedierte.

DigiD

U kunt ervoor kiezen deze formulieren in te vullen met DigiD, als u in Capelle woont of uw gegevens zijn bij ons bekend, dan hoeft u geen adresgegevens in te vullen. 

Meer informatie over DigiD vindt u op onze pagina Digitaal producten aanvragen.

Afhandeling

Bekijk onze servicenormen en e-mailgedragslijn als u meer wilt weten over de behandeling van uw vraag.

Naar boven