Bezwaren en beroep

Bezwaar Belastingen / WOZ

Bent u het niet eens met de waardevaststelling van uw pand of woning? Dan kunt u bezwaar maken WOZ.

Bent u het niet eens met de hoogte van uw aanslag gemeentebelastingen? Dan kunt u bezwaar maken belastingaanslag.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van het gemeentebestuur? Dan kunt u bezwaar aantekenen.

Hoe weet u wat de gemeente besluit? Gaat een besluit over u persoonlijk, dan krijgt u hierover schriftelijk bericht. Alle andere bestuurlijke besluiten maken wij bekend op onze nieuwspagina en in de krant IJssel- en Lekstreek.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit dat op uw bezwaarschrift valt? Hierover kunt u in beroep gaan.

Naar boven