Leerplicht en extra verlof

Onderwijs is heel belangrijk voor de vorming en toekomst van uw kind. In 1969 is de Leerplichtwet ingevoerd om ervoor te zorgen dat kinderen alle lessen volgen. Extra verlof is onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

De leerplichtwet

De leerplichtwet stelt dat ieder kind vanaf 5 tot 18 jaar naar school moet, of minimaal een MBO-2- of HAVO-diploma moet hebben. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven.

Onderwijs voor nieuwkomers

De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen, dus ook voor minderjarige statushouders en asielzoekers, voor minderjarigen die illegaal in Nederland verblijven en voor andere minderjarige nieuwkomers met een anderstalige achtergrond.

Wat is extra verlof?

Een kind kan kort vrijstelling krijgen van leerplicht, extra verlof noemen we dat. Extra verlof kunt u bijvoorbeeld aanvragen:

  • voor bepaalde religieuze feestdagen zoals de Dankdag voor Gewas en Arbeid of het Suikerfeest
  • als ouders onmogelijk vrij kunnen krijgen in schoolvakanties
  • voor bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk of begrafenis

Extra verlof aanvragen

Vraag extra verlof ruim van tevoren schriftelijk aan bij de schooldirecteur of een leerplichtambtenaar.

  • extra verlof tot tien dagen vraagt u bij de schooldirecteur aan
  • als u meer dan tien extra verlofdagen in één schooljaar wilt, dan vraagt u dit aan bij een leerplichtambtenaar van de gemeente

Leerplichtambtenaar

Heeft u vragen over de leerplicht of wilt u extra verlof aanvragen (meer dan tien dagen)? Neem dan contact op met een van onze leerplichtambtenaren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de leerplicht op rijksoverheid.nl.

Naar boven