Onderwijs en Werk

Wij willen onze jeugd zo veel mogelijk kansen bieden voor een goede en zelfstandige toekomst. In de eerste plaats betekent dit het aanbieden van onderwijs. Wij zorgen voor vroeg- en voorschoolse educatie die uw kind kan volgen op de peuterspeelzalen. Zo gaat de jeugd goed voorbereid naar de basisschool. Met de leerplichtwet voorkomen we schoolverzuim. Zo mist uw kind geen kansen. En om uw kind zich zo breed mogelijk te laten ontwikkelen, hebben wij het Brede School Netwerk.

Het is voor ons onaanvaardbaar dat jongeren tussen de 16 en 23 jaar de schoolbanken zonder startkwalificatie verlaten. In Capelle zorgt De Jonge Krijger dat jongeren een startkwalificatie halen en helpt bij het vinden van werk. Samen zorgen we dat het percentage vroegtijdig schoolverlaters omlaag gaat.

Werk en Inkomen

In Capelle zijn ongeveer 40.000 arbeidsplaatsen. Wij vinden een werkend re-integratiebeleid heel belangrijk. Iedereen moet zo veel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en meedoen in de maatschappij. Daarom willen wij mensen uit de bijstand en aan het werk. Samen met werkgevers en werkzoekenden zorgen we daarvoor met specifieke zorg- en hulpvoorzieningen.

Voor meer informatie over Onderwijs en Werk, kunt u hierboven het filmpje bekijken.

Naar boven