Burgemeester Peter Oskam

Beste mensen, dames en heren, jongens en meisjes, Capellenaren,

Namens het college en de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel wens ik u allemaal een heel mooi, gezond en inspirerend 2023 toe. Het nieuwe jaar is als een open boek waarvan we samen de pagina’s vullen en de hoofdstukken schrijven. Dat is best een ingewikkelde opgave. Na enkele zware jaren waarbij vooral onze gezondheid onder druk stond ervaren veel mensen nu een opeenstapeling van crisis. Een oorlog op beperkte afstand van onze grenzen. Met als gevolg een energiecrisis en bijkomende financiële zorgen.

Het jaar 2023 moet alleen daarom het jaar worden waarin we voor elkaar klaar staan. In voor- en tegenspoed. Door samen de schouders eronder te zetten wordt dit het jaar waarin we met elkaar verbinding zoeken en voorkomen dat Capellenaren in de kou staan. Ik reken op de Capelse mentaliteit waarbij we samen de uitdagingen aangaan. En tot resultaat komen!

Van harte welkom in het Isala Theater, maar ook de mensen thuis die via een livestream meekijken. Het duurde drie  jaar voordat we weer bij elkaar mochten komen. Dubbel zo plezierig dat u hier bent vanavond om samen het nieuwe jaar af te trappen. Laten we dat proberen te doen. Samenkomen, aandacht geven aan dat wat echt belangrijk is en dat ook vieren! Dat we dat kunnen is een ding wat zeker is. Vorige week mocht ik bijvoorbeeld mevrouw Smaal feliciteren met haar 108e verjaardag. Daarmee is mevrouw Smaal nu de oudste inwoner van Capelle. Maar ook deze zomer toen we een mooi stadsfeest mochten vieren. Of eerder in het voorjaar toen we Koningsdag en Bevrijdingsdag de aandacht gaven die het verdiende. Feestelijke momenten die we samen vieren dragen toch bij aan de mooiste herinneringen. De afgelopen jaren stonden we arm in arm voor Capelle, dat blijven we nu doen, want dat is Capelle!

Het afgelopen jaar was intensief en ingewikkeld. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, waarbij u de nieuwe gemeenteraadsleden koos, kwam er een breed gedragen college met zittende en nieuwe wethouders van Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA. Coalitie en raad werken in goede harmonie, debatterend, maar vooral ook luisterend naar elkaar aan een beter Capelle. Dat doet me deugd, omdat samenwerking in goede harmonie, vanuit soms verschillende invalshoeken en ideeën het beste is voor iedere Capellenaar.

De nieuwjaarsnacht was dit jaar een relatief rustige nacht. Geen vuurwerktoeristen vanuit Rotterdam, gelukkig weinig letsel en geen grote incidenten waar handhavers, politie of andere hulpdiensten werden lastig gevallen. Wat moeilijk te verteren blijft is de jaarlijkse overlast voor mens en dier, vooral door illegaal zwaar vuurwerk. En de schade. Ook al is het slechts 7.000 euro dit jaar, het is wel UW schade aan eigendommen van UW gemeente. 

De vreselijke oorlog in de Oekraïne had het afgelopen jaar grote gevolgen voor miljoenen mensen. In Europa, Nederland en ook Capelle. De vluchtelingenstroom stelde ook onze gemeente voor grote vraagstukken toen halsoverkop een flink aantal opvangplekken moest worden gerealiseerd. Toch is het mooi om te constateren dat Capelle weer klaar stond. Thuis in gastgezinnen, waar inmiddels al bijna een jaar lang zo’n honderd Oekraïners worden opgevangen, maar ook in het Rivium, waar we met man en macht hebben gewerkt om een bestaand kantoorgebouw om te bouwen tot tijdelijke woonruimte. Nu het laatste gedeelte van de verbouwing is afgerond, kan het aantal opvangplekken worden uitgebreid van 150 naar 250. Velen van de Oekraïners die hier opgevangen zijn hebben hun leven in Capelle inmiddels aardig op de rit. Bijna iedereen die wil werken, doet dat. En alle kinderen gaan inmiddels hier naar school. Veel dank en een compliment aan alle mensen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Welzijn Capelle, Sportief Capelle, de basisscholen, de Veiligheidsregio, de kerken en zeker ook talloze vrijwilligers.

Ik noem specifiek de vrijwilligers. Ook in andere sectoren zijn Capellenaren die zich vrijwillig inzetten van onschatbare waarde. Onvermoeibaar, soms zichtbaar, maar vaak juist helemaal niet zichtbaar, zetten zij zich in voor anderen. In een veranderend zorglandschap bijvoorbeeld omdat het ziekenhuis en de zorginstellingen eigenlijk niet meer de noodzakelijke zorg kunnen leveren. Mantelzorgers en vrijwilligers dragen met hun ‘steentje’ ongelooflijk veel bij aan een leefbare samenleving in Capelle. Een groot woord van dank voor deze mensen. 

In de loop van het jaar rezen de energieprijzen de pan uit. Samen met steeds duurdere boodschappen zorgt het voor financiële onzekerheid bij een steeds grotere groep mensen. Ook veel ondernemers hebben het zwaar. Bij het kabinet en de rijksoverheid gingen alle alarmbellen af en er werden noodmaatregelen bedacht die inmiddels in gang zijn gezet. De energietoeslag en het energieplafond zijn daar voorbeelden van. Ook in onze gemeente zijn college en raad met elkaar in gesprek gegaan voor ‘een warm Capelle’. Kleine en grotere maatregelen zoals de soepkar in de wijken, de openstelling van de bibliotheek, de huizen van de wijk als huiskamers van de stad. Dat samen moet in de stad de pijn wat verlichten. Ik roep iedereen op om goed om zich heen te kijken. Kan ik ergens helpen? Zie ik iemand die in de problemen dreigt te komen. Kan ik zo iemand wijzen op de mogelijkheden die het Rijk of de gemeente bieden. Op de website van de gemeente vinden mensen informatie over het verduurzamen van hun huis of tips om energie te besparen. Dat helpt ook om rekeningen naar beneden te krijgen. 

De menselijke maat in Capelle moet wat mij betreft centraal staan het komend jaar. Bij ons werk als gemeente voor onze inwoners en in onze zoektocht naar creatieve oplossingen voor soms complexe problemen. En dat kunnen we als geen ander. 

Ik schets het voorbeeld van de organisatie Fier in Capelle aan den IJssel waar de menselijke maat regeert. Met trots mochten wethouder Hartnagel en ikzelf eind 2021 Prinses Beatrix ontvangen in Fier. Waar de Prinses met eigen ogen mocht aanschouwen wat Fier betekent voor vrouwen en meisjes in kwetsbare posities. De Prinses was zichtbaar onder de indruk. Fier wil geweld tegen vrouwen stoppen, hulp bieden aan slachtoffers gecombineerd met speciale zorg in een beschermende omgeving. Fier levert altijd maatwerk, want geen probleem is hetzelfde. Dan kan eigenlijk ook geen oplossing hetzelfde zijn. Die mentaliteit moeten we in gedachten houden in al ons werk. Menselijk, persoonlijk en op zoek naar passende oplossingen voor problemen en uitdagingen. Ik daag onszelf, onze partners, onze collega’s en ook het college en de raad uit, om met die gedachte voor Capelle aan het werk te blijven dit jaar. 

Een belangrijk aandachtspunt is het vergroten van het vertrouwen in de gemeentelijke overheid. De Nationale Ombudsman sprak begin deze maand van een falende overheid. Nou vind ik dat zwaar aangezet, maar verbeteren kunnen we onze dienstverlening altijd. Daar moeten we ook aan werken en open voor staan. Het is vooral belangrijk dat wij goed naar u luisteren. Dat deden we bijvoorbeeld tijdens de Open Dag van de gemeente in september. Capellenaren lieten van zich horen en gaven suggesties. Waar hecht u waarde aan: een schoon, duurzaam, veilig, energiebesparend, sportief en betaalbaar Capelle. 

Capelle is inmiddels een stad met Capellenaren met 127 verschillende nationaliteiten. Toen ik deze week deze cijfers intern opvroeg was ik verrast. 127 verschillende nationaliteiten. Dat betekent dat er uit haast elk land van de wereld iemand in Capelle woont. Voor mij voelt het als een rijkdom. Naar verwachting groeit Capelle de komende jaren naar misschien wel 77.000 inwoners. Ook dat stelt ons voor grote uitdagingen. We moeten zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte die we hebben. In die ruimte moet veel gebeuren. Niet alles kan overal. Daar gaan we als college, met de raad, scherper op sturen. Waarbij we soms ook scherpe keuzes moeten maken. Maar met als doel om betaalbare woningen te realiseren voor bijvoorbeeld kinderen van Capellenaren. Die hier zijn opgegroeid en hier willen blijven wonen. 

Het uitwerken van de Stadsvisie wordt daarom dit jaar verder opgepakt. Belangrijk voor de sturing, fysiek en sociaal, van de ontwikkeling van onze stad. Ons werk strekt verder dan komend jaar of deze collegeperiode. We maken keuzes die voor nu belangrijk zijn, maar ook voor de generaties die nog komen. Daarom is het zo belangrijk om ook jonge mensen, bijvoorbeeld het Kindercollege en de Jongerenraad bij ons werk te betrekken. De jonge generatie heeft goede ideeën en soms wilde plannen. Maar het gaat wel om de toekomst die ook van hen is. We gaan aan de slag met plannen om jongeren nog meer bij de toekomst van hun stad te betrekken. 

Als gemeente willen we ook flexibel zijn, juist omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert en met gevolgen voor iedere Capellenaar. Dat kan ook betekenen dat we in de komende jaren zaken moeten versnellen, vertragen, stoppen of op nieuwe kansen gaan inspringen. 

Kijkend naar nieuwe kansen dan benoem ik toch ook de ParkShuttle. Een innovatief autonoom vervoersmiddel dat na drie jaar in de revisie weer helemaal op en top rijdt in Rivium. Daarmee lopen we als stad voorop, laten we, samen met partners zien wat we kunnen en dat is goed voor de nieuwe woon-werkwijk die, als alle seinen op groen staan, verrijst in wat nu nog het bedrijventerrein Rivium is. Ik kijk er naar uit.

Beste mensen, beste Capellenaren. Ondanks de uitdagingen voor komend jaar kijk ik positief gestemd naar het nieuwe jaar. Als we de hoofdstukken voor 2023 gaan schrijven, laten we dan oog hebben voor elkaar. De zorgen delen en lichter proberen te maken en het positieve nooit vergeten. We hebben veel om voor te strijden. In ieder geval voor een mooie inclusieve stad met mooie en fijne mensen die allemaal mogen meedoen. Die mensen, daar doe ik het voor, daar doet onze raad het voor en daar doet ons college het voor. En voor die mensen schrijven we nieuwe hoofdstukken in ons boek voor 2023.

2023; we zijn van start en daar ben ik blij om. Ik kijk uit naar dit nieuwe jaar. Dank jullie wel. 

Peter Oskam
Burgemeester, Capelle aan den IJssel