Op verschillende plekken in Capelle geven ganzen overlast. Deze overlast bestaat vooral uit poep rond speeltuinen, grasvelden en parkeerplaatsen, het blokkeren van de fietspaden, geluidoverlast en agressief gedrag. Nu het broedseizoen weer is begonnen zijn we actief bezig met nestbeheer: we halen eieren uit de nesten om te voorkomen dat ze uitkomen.

Tijdens het broedseizoen, meestal vanaf maart, leggen de ganzen dagelijks een ei. Ganzen broeden in ongeveer 4 weken een ei uit. Daarom is het belangrijk om op om tijd de ganzenoverlast aan te pakken. In Capelle zorgen voornamelijk de boerengans, de nijlgans en de grauwe gans voor overlast. Een erkend faunabeheerder haalt eieren weg uit de nesten op plekken waar teveel ganzen voor overlast zorgen. Deze eieren halen ze weg om te voorkomen dat ze uitkomen. Het gaat hierbij om eieren die nog niet bevrucht of bebroed zijn. Is dat wel het geval of is er twijfel? Dan laten ze de eieren liggen. Ook worden er 1 of 2 eieren achtergelaten, zodat de ganzen niet ergens anders naar toe trekken om opnieuw te broeden. In 2022 zijn er op deze manier ongeveer 710 eieren weggehaald. We hebben als gemeente een ontheffing van de Fauna Beheers Eenheid van de provincie Zuid-Holland.

Stoppen met voeren


Een belangrijke oorzaak van het overschot aan ganzen is het voeren van dieren door bewoners. Dit zorgt voor een te grote ganzenpopulatie en ongezonde dieren. Met de beste bedoelingen worden brood en etensresten gevoerd aan ganzen, maar ook aan duiven, eenden en andere stadsdieren. Al hun poep vervuilt de straten, de bodem en het grondwater. Daarnaast blijft het voedsel dat ze niet opeten op straat liggen. Daar gaat het schimmelen en trekt het ook nog eens ratten aan. Door heel Capelle hebben we niet-voeren-bordjes geplaatst om mensen er bewust van te maken de dieren niet te voederen. Op 5 plekken geldt een voederverbod. Overtreders kunnen een boete krijgen.
 

Overlast melden

Last van ganzen? U kunt het melden via de website