Schadevergoeding

Planschade

Schade door veranderingen in het ruimtelijk plan of het bestemmingsplan?

link

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Schade door voorwerpen of voorzieningen in de openbare ruimte? 

link