Meldingen

Melding openbare ruimte

Afval op straat? Gat in de weg? Maak er hier direct melding van.

Link

Woonoverlast

Heeft u ernstige last van uw buren en komt u er zelf niet uit?

Link

Milieu: klacht

Meld bodemverontreiniging, lawaai, stank, stof, en ander bedrijfsoverlast bij DCMR Milieudienst Rijnmond.

 link

Meld overlast van vuurwerk

Meld het wanneer u overlast ervaart van vuurwerk.

link

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing dan kunt u bezwaar maken.

Link

Schadevergoeding

Schade door een ruimtelijk plan of voorzieningen in de openbare ruimte.

link

Kapotte straatverlichting

Problemen met de openbare verlichting meldt u bij Heijmans Wegen.

link

Klacht over behandeling door ambtenaar

Dien online een klacht in als u door een ambtenaar niet netjes bent behandeld.

Link