Contact

E-mail m.struijvenberg@capelleaandenijssel.nl

Wethouder uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

  • Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
  • Projectwethouder Omgevingswet
  • Welstand en monumentenbeleid
  • Hoofdverkeersinfrastructuur
  • Verkeer en vervoer (met vervoersautoriteit)
  • Wonen (met woonoverlast)
  • Onderwijshuisvesting
  • Wijkwethouder Rivium en Fascinatio

Nevenfuncties ambtshalve

  • Geen

Overige nevenfuncties

  • Bestuurslid, Stichting Dignus