De nasleep van de coronacrisis, een groeiend aantal vluchtelingen uit Oekraïne, hogere energielasten, prijsstijgingen en de woningcrisis. Het stelde de gemeente Capelle aan den IJssel vorig jaar voor grote uitdagingen. Ondanks dat toonden Capellenaren veerkracht, soms met financiële steun van de gemeente. Niet alle doelen konden worden gehaald, ook omdat het lastig bleek om alle vacatures te vervullen. Het verslagjaar 2022 is afgesloten met een positief saldo.

Kaft van de jaarstukken 2022 met hierop de Hoeken, een flat in Capelle met hiervoor speeltoestellen
Kaft van de Jaarstukken 2022. Fotograaf: Frank de Roo

Gemeente prijst veerkracht samenleving

De nasleep van de coronacrisis, een groeiend aantal vluchtelingen uit Oekraïne, hogere energielasten, prijsstijgingen en de woningcrisis. Het stelde de gemeente Capelle aan den IJssel vorig jaar voor grote uitdagingen. Ondanks dat toonden Capellenaren veerkracht, soms met financiële steun van de gemeente. Niet alle doelen konden worden gehaald, ook omdat het lastig bleek om alle vacatures te vervullen. Het verslagjaar 2022 is afgesloten met een positief saldo.

Dat blijkt uit de verantwoording van het college over de belangrijkste beleidsresultaten van 2022, die vandaag naar de gemeenteraad zijn gestuurd en in juli in de gemeenteraad worden besproken.

Groeiende armoede

De gemeente Capelle werkt aan een samenleving ‘voor vandaag en morgen’ waarin jong en oud zich prettig voelt, gezond is en veilig leeft. Tegelijk stond de samenleving in 2022 onder druk door corona, de vluchtelingencrisis, hoge energieprijzen, prijsstijgingen en de woningcrisis. Ongeveer 6.000 Capellenaren met een laag inkomen, hoge energiekosten en een slecht geïsoleerde woning kregen (financiële) hulp van de gemeente.

Met een energietoeslag en andere hulp kon energie worden bespaard. Vorig jaar kreeg de gemeente contact met het merendeel van de ruim 700 gedupeerden van de toeslagenaffaire en werd er een begin gemaakt met een vergoeding op maat. 

Capelse gastgezinnen vingen vorig jaar 113 vluchtelingen uit Oekraïne op en met woonruimte in een verbouwd kantoorgebouw in Rivium werd er een plek gevonden voor 118 vluchtelingen. Voor de tijdelijke opvang van 30 asielzoekers uit andere landen werden voorbereidingen getroffen in een leegstaand kantoorgebouw aan de Barbizonlaan.

Sport en cultuur zijn voor jeugd en jongeren heel belangrijk. Daarom verhoogde de gemeente de inkomensgrens voor het jeugdfonds Sport en Cultuur voor 2023 en 2024 van 120% naar 130%. In juni tekenden het Accent-, Comenius- en IJsselcollege, de politie en de gemeente het convenant ‘Veiligheid in en om de school’, dat moet voorkomen dat op school strafbare feiten worden gepleegd. In juli ging de campagne ‘You Choose’ van start, bedoeld om het (steek)wapenbezit onder jongeren van 12 tot en met 23 jaar te verminderen.

Wooncrisis

Om speculatie op de woningmarkt tegen te gaan besloot de gemeenteraad om met ingang van 2023 een opkoopbescherming in te voeren voor bestaande woningen met een WOZ-waarde tot € 405.000,-. In Capelle werden veel woningbouwinitiatieven ingediend, ruimtelijke procedures gestart en projecten uitgevoerd. Onder meer de Blinkert en de Mient werden bouwrijp gemaakt.

Aan de Meeuwensingel trof de gemeente samen met Stevast Ontwikkeling en Stebru Ontwikkeling de eerste voorbereidingen voor de bouw van 179 nieuwe woningen, een basisscholencomplex en diverse zorgvoorzieningen. Eind 2022 ontving de gemeente rijkssubsidie om het openbaar vervoer en fietsgebruik in de nieuwe woon-werkwijk Rivium straks te stimuleren.

Zorg en Welzijn

In 2022 sloten 13 organisaties voor welzijn en zorg een overeenkomst om goede ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben ook voor de toekomst veilig te stellen. Professionals, vrijwilligers, bewoners en wijkregisseurs hebben samen gewerkt aan projecten en activiteiten om een gezonde leefstijl te bevorderen, valpreventie en burenhulp te stimuleren.

De Alliantie tegen Eenzaamheid lanceerde een website om eenzaamheid aan te pakken en ondersteunt Capellenaren met het platform Rouw en Verlies. Om ontmoetingen tussen Capellenaren na corona te stimuleren werd in juni een belevingstuin bij zorginstelling Rijckehove geopend. Tijdens de ‘Wijktour Buitenruimten’ kregen Capellenaren op 11 verschillende plekken de mogelijkheid om mee te praten over hun directe leefomgeving.

Verkeer

Om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren stelde de gemeenteraad begin februari het nieuwe parkeerbeleid en nieuwe parkeernormen vast. Ook werden vorig jaar maatregelen genomen om een verbeterde doorstroming op o.a. de Algeracorridor te realiseren.

Ondernemers

Door corona waren veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) aangewezen op online verkoop en dienstverlening. Om ze daarbij te ondersteunen konden ze een digitaliseringsvoucher aanvragen. Ook ondersteunde de gemeente ondernemers die te maken kregen met gestegen energielasten. Het waren tijdelijke maatregelen.

Jaaroverzicht 2022

Een overzicht met een groot deel van de bereikte plannen leest u in de aanbiedingsbrief. De jaarstukken 2022 leest u in de begrotingsapp (externe link)van de gemeente.