WOZ-waarde en taxatieverslag

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Bent u eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand? Dan bepaalt de gemeente ieder jaar de waarde van uw pand. Hierover betaalt u belasting. U kunt het taxatieverslag opvragen bij de online Belastingbalie.

 • Vervolg

  Uw WOZ-beschikking bekijken Taxatieverslag opvragen

  U logt in met DigiD.

  Bedrijven kunnen het contactformulier gebruiken om het verslag op te vragen.

  Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

  Voor het vaststellen van de WOZ-waarde kijken we onder andere naar verkoopprijzen uit het Kadaster en naar vergelijkbare gebouwen die verkocht zijn rond de peildatum. Ook gebruiken we bijvoorbeeld informatie over de grootte van de woning en over eventuele verbouwingen.

  Op basis van deze WOZ-waarde berekenen we hoeveel OZB-belasting u betaalt. Het gaat om de waarde op 1 januari van het voorafgaande belastingjaar (peildatum).

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw gebouw? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. U logt in met DigiD.

  Bezwaar maken tegen de WOZ

  Inhoud verslag

  Het taxatieverslag van onroerend goed bevat:

  • de aanduiding van het gebouw en kadastrale gegevens;
  • (bijzondere) kenmerken die van groot belang zijn voor de waardebepaling;
  • de aard, het bouwjaar en de grootte van het gebouw;
  • de verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare gebouwen (alleen bij woningen).
 • Kader1

  Inkomstenbelasting en de WOZ

  Heeft u een eigen woning? Dit heeft gevolgen voor uw inkomstenbelasting. Op de site van de Belastingdienst leest u hier meer over:

  Website van de Belastingdienst