Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

 • Introtekst

  Iedereen kan een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Het verzoek moet wel betrekking hebben op bestuurlijke informatie en het moet om bestaande informatie gaan. U kunt het verzoek schriftelijk, mondeling of via het digitale formulier indienen bij de gemeente. Vermeld in het verzoek over welke bestuurlijke aangelegenheid informatie wordt gevraagd.

  Verzoek online om informatie

  Of stuur uw schriftelijke verzoek om informatie naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

 • Vervolg

  Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur heeft iedereen toegang tot veel informatie die bij de overheid aanwezig is. De Wob heeft als uitgangspunt dat alle informatie openbaar is, maar er zijn een paar uitzonderingen.

  De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de plicht om haar inwoners actief te informeren via bijvoorbeeld het internet of brochures.

  Uitzonderingen op de Wob

  U heeft geen recht op informatie als dit:

  • de staat in gevaar kan brengen
  • gegevens betreft die personen of bedrijven vertrouwelijk hebben verstrekt aan de overheid
  • gegevens betreft waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de overheid
  • gegevens betreft waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

  Afhandeling verzoek om informatie

  De gemeente moet binnen 4 weken een beslissing nemen op het verzoek om informatie. De beslissing mag één keer voor een periode van 4 weken worden uitgesteld. Wij kunnen u kopieerkosten in rekening brengen.