Verzoek om te handhaven

 • Introtekst

  Heeft u last van iemand of een bedrijf? En denkt u dat iemand wetten of regels overtreedt? Dan kunt u dat op 2 manieren aan ons laten weten:

  • via een melding of
  • een verzoek om handhaving.
 • Vervolg

  Bij een melding kijken we wat we snel en eenvoudig kunnen doen. Bij een verzoek om handhaving vraagt u ons om te controleren of iets mag volgens wetten en regels. Ook kijken we dan hoe we optreden tegen de overtreding. Voor een verzoek gelden meer voorwaarden en het duurt vaak langer.

  Melding

  Meldingen kunt u afhankelijk van het onderwerp maken op de volgende pagina’s:

  Voorwaarden verzoek om handhaving

  • Iemand overtreedt een wet of regel. Een vermoeden van overtreding is voldoende.
  • U bent belanghebbende. De overtreding raakt uw belang(en).

  Voorbeelden

  • Een winkel in uw straat plaatst lichtreclame op de gevel zonder vergunning. Het licht schijnt bij u naar binnen.
  • Uw buren laten een grote uitbouw maken zonder vergunning. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de zon in uw tuin, u heeft dan een belang. Maken ze een straat verderop een uitbouw dan heeft u daar geen last. U bent dan geen ‘belanghebbende.’ (Let op: vaak is voor een uitbouwen geen vergunning nodig.)
  • Een café blijft open na de uiterlijke tijden. Het lawaai houdt u wakker.

  Verzoek indienen

  Let op: uw naam wordt bekend bij de overtreder. Ga daarom eerst in gesprek. Geef aan waar u last van heeft. Vindt u dat moeilijk? Dan kan buurtbemiddeling u misschien helpen.

  Online verzoek indienen

  Verzoek om handhaving indienen

  • Log in met DigiD.
  • U kunt foto's en documenten bijvoegen. Zorg dat u ze digitaal hebt, zodat u ze kunt uploaden.

  Verzoek per post indienen

  Schrijf in uw verzoek:

  • uw naam
  • uw adres
  • dat u een verzoek tot handhaving doet
  • de overtreding
   • waar: op welke plek, adres
   • beschrijving van de overtreding
   • als u het weet: de naam van de overtreder
   • als u het weet: welke wet of regels er overtreden worden
  • wat wilt u dat de gemeente doet?
  • is er spoed?
  • uw handtekening

  Stuur het op naar:

  Gemeente Capelle aan den IJssel
  Unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  Postbus 70
  2900 AB Capelle aan de IJssel

  Wat doen wij?

  Eerst onderzoeken we of er inderdaad iemand een wet of lokale regel overtreedt. Vinden wij geen overtreding? Dan wijzen we uw verzoek af. Daarover krijgt u een brief.

  We proberen u binnen 8 weken een brief te sturen met ons besluit. Soms hebben we meer tijd nodig voor onderzoek. Dan krijgt u een brief met een nieuwe datum.

  Zien we wel een overtreding? Dan kunnen we de volgende stappen nemen:

  1. We geven een waarschuwing: we wijzen iemand op de overtreding. De persoon kan zijn activiteiten dan terugdraaien of een vergunning aanvragen. Het kan wel zijn dat ze de vergunning krijgen en bijvoorbeeld gaan verbouwen. Bent u het niet eens met een verbouwing van uw buren, dan kunt u bezwaar maken.
  2. We sturen een brief met een voornemen om een maatregel of boete op te leggen. De overtreder moet de overtreding stoppen. Bijvoorbeeld: de situatie moet herstellen, of ervoor zorgen dat niemand last heeft van het project. Als de persoon het daar niet mee eens is, kan hij/ zij dit aangeven. Zo'n brief noemen we een zienswijze.
  3. We sturen een besluit. In de brief leggen we een maatregel of boete op. Er zijn twee soorten maatregelen:
   • Last onder dwangsom: de overtreder moet de overtreding stoppen voor een bepaalde datum. Gebeurt dat niet, dan moet de overtreder een bedrag betalen. Dat bedrag noemen we de dwangsom.
   • Last onder bestuursdwang: de gemeente stopt dan de overtreding op kosten van de overtreder.

  De overtreding stoppen betekent vaak een plek in oude staat herstellen: bijvoorbeeld zijn schuur weghalen en de schutting terugzetten.

  Ook kunnen we een bouwstop opleggen. Dit doen we om te voorkomen dat de illegale situatie ernstiger en groter wordt. Ook voorkomen we zo extra kosten, als blijkt dat het bouwwerk moet worden aangepast of afgebroken.

  Tegen een besluit kan de 'overtreder' bezwaar maken.

  Niet altijd stap voor stap

  Vaak beginnen we bij stap 1. Werkt dat onvoldoende? Dan gaan we door naar stap 2 en zo verder. Maar we kunnen ook direct een besluit nemen. Bijvoorbeeld  tot een bouwstop. Dit zullen we vooral doen als de overtreding een gevaarlijke situatie veroorzaakt of als het andere grote gevolgen kan hebben.

  Bezwaar

  Ons antwoord op uw vraag om handhaving is een besluit. Als u het niet een bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

  Ook de overtreder mag bezwaar maken tegen het besluit. Dit staat uitgelegd in stap 3.

  Zowel u als de overtreder kunnen bezwaar maken tegen het besluit. Daardoor kan het lang duren voor er een oplossing komt.