Venten: verkoop huis-aan-huis

 • Introtekst

  Voor de verkoop van ijs, groenten, fruit en snacks heeft u geen vergunning nodig als u aan de voorwaarden voldoet. U moet wel minimaal 2 weken van te voren een melding doen.

  Voldoet u niet aan de voorwaarden van een melding dan moet u een vergunning aanvragen. 

 • Vervolg

  Vergunningvrij venten melden

  U moet aan de voorwaarden van het aanwijzingsbesluit ventverbod voldoen. En 2 weken van te voren melding maken.

  Stuur een mail naar APV-vergunningen met de volgende informatie:

  1. Waar, wanneer en wat u gaat verkopen
  2. Een afschrift van een uittreksel uit het register van de KvK;
  3. En een kopie van een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).

  Mail apvvergunningen@capelleaandenijssel.nl

  Vergunning venten aanvragen

  Het maakt niet uit of u verkoopt op publiek toegankelijke locaties of op uw eigen grond. Ook de manier waarop u het aanbiedt (bijvoorbeeld vanuit een voertuig of kraam) maakt niet uit.

  Vraag een ventvergunning aan (Pdf, 62Kb)

  Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier naar apvvergunningen@capelleaandenijssel.nl. Of per post: Gemeente Capelle aan den IJssel, unit Handhaving en Vergunningen, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

  Voorwaarden ventvergunning

  U kunt een ventvergunning aanvragen voor het verkopen of verstrekken van goederen en diensten. Bij de vergunningaanvraag letten we op:

  • de aard, de omvang en het doel van uw goederen/diensten
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • de bepaling in het bestemmingsplan
  • het straatbeeld
  • eventuele bijzondere omstandigheden

  Meer informatie

 • Openbare documenten