Urgentieverklaring woningzoekende aanvragen

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Heeft u dringend een woning nodig? Dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen om voorrang te krijgen op andere mensen die een sociale huurwoning zoeken. Dit kan alleen als u in een noodsituatie zit en aan de voorwaarden voldoet.

  Kijk op de de website van Urgentiebepaling woningzoekenden (SUWR) of het voor u zinvol is om urgentie aan te vragen. De urgentie aanvraag doet u bij de gemeente Capelle aan den IJssel. De aanvraag kost € 35 ook als u geen urgentieverklaring krijgt.

 • Vervolg

  Kom ik in aanmerking voor urgentie?

  Heeft u met spoed een (andere) woning nodig meld dit dan via 14010 bij het  Wmo-loket. Na de melding nemen wij contact met u op om een eventuele urgentie aanvraag door te spreken.

  Andere mogelijkheden

  Als u niet in aanmerking komt voor urgentie kan het Wmo-loket met u meedenken over andere mogelijkheden. Dit kan zijn door andere mogelijkheden om een nieuwe woning te vinden of door problemen met uw huidige woning op te lossen.

  Redenen voor een verklaring

  Op de website van Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) kunt u zien of het zinvol is om urgentie aan te vragen.

  Een noodsituatie kan bijvoorbeeld ontstaan door:

  • medische noodzaak
  • een onbewoonbare woning
  • woonlasten
  • geweld of bedreiging
  • uitstroming uit een tijdelijke opvang
  • mantelzorg verlenen aan- of ontvangen van een inwoner van Capelle
  • doorstroming vanuit een opvanginstelling

  Voorwaarden

  Dit zijn de algemene voorwaarden. U vraagt urgentie aan om een bepaalde reden. Per reden gelden aanvullende voorwaarden.

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont zelfstandig en bent aan Capelle aan den IJssel gebonden.
  • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand met betalingsregeling heeft, is een urgentieaanvraag wel mogelijk.
  • Het inkomen van u en uw partner is samen niet hoger dan € 39.056
  • U en uw gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus.
  • De noodsituatie waarmee u de urgentie aanvraagt is niet door uzelf ontstaan.
  • Geen andere oplossing.

  Van alle gevraagde gegevens moet u bewijsstukken kunnen laten zien. De urgentieregels zijn opgenomen in de Verordening Woonruimtebemiddeling 2015.

  Kosten

  • Urgentieaanvraag: € 35,00
  • Medisch advies: € 50,00

  Let op: U moet deze kosten ook betalen als u geen urgentieverklaring krijgt.

  Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken krijgt u een brief met het besluit of u urgentie krijgt of niet.

  Urgentie ontvangen en nu?

  Eerste 3 maanden

  U moet u eerst 3 maanden zelf zoeken op www.WoonnetRijnmond.nl.

  In de brief met het besluit staat op welke woningen u kunt reageren:

  • soort woning: bijvoorbeeld het aantal kamers, beneden- of bovenwoning
  • maximale huurprijs
  • het gebied waarin in de woning ligt

  Na 3 maanden

  Lukt het dan niet om een passende woning te vinden, dan kunnen we u helpen. U krijgt dan een aanbod van een woningbouwcorporatie. Dit kan soms even duren, omdat er niet altijd een passende woning beschikbaar is.

  U moet dan wel in de eerste 3 maanden:

  • op ten minste 3 passende woningen hebben gereageerd
  • niet meer dan 2 woningen hebben geweigerd

  Heeft u dit niet gedaan dan vervalt na 3 maanden uw urgentie.

 • Openbare documenten