Urgentieverklaring woningzoekende aanvragen

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Heeft u dringend een woning nodig? Dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen om voorrang te krijgen op andere mensen die een sociale huurwoning zoeken. Dit kan alleen als u in een noodsituatie zit en aan de voorwaarden voldoet.

  Kijk op de de website van Urgentiebepaling woningzoekenden (SUWR) of het voor u zinvol is om urgentie aan te vragen. De urgentie aanvraag doet u bij de gemeente Capelle aan den IJssel. De aanvraag kost € 35 ook als u geen urgentieverklaring krijgt.

  Kom ik in aanmerking voor urgentie?

  Heeft u met spoed een (andere) woning nodig meld dit dan via 14010 bij het  Wmo-loket. Na de melding nemen wij contact met u op om een eventuele urgentie aanvraag door te spreken.

  Andere mogelijkheden

  Als u niet in aanmerking komt voor urgentie kan het Wmo-loket met u meedenken over andere mogelijkheden. Dit kan zijn door andere mogelijkheden om een nieuwe woning te vinden of door problemen met uw huidige woning op te lossen.

 • Vervolg

  Redenen voor een verklaring

  Op de website van Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) kunt u zien of het zinvol is om urgentie aan te vragen.

  Een noodsituatie kan bijvoorbeeld ontstaan door:

  • medische noodzaak
  • een onbewoonbare woning
  • woonlasten
  • geweld of bedreiging
  • uitstroming uit een tijdelijke opvang
  • mantelzorg verlenen aan- of ontvangen van een inwoner van Capelle
  • doorstroming vanuit een opvanginstelling

  Voorwaarden

  Dit zijn de algemene voorwaarden. U vraagt urgentie aan om een bepaalde reden. Per reden gelden aanvullende voorwaarden.

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont zelfstandig en bent aan Capelle aan den IJssel gebonden.
  • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand met betalingsregeling heeft, is een urgentieaanvraag wel mogelijk.
  • Het inkomen van u en uw partner is samen niet hoger dan € 38.035 (2018).
  • U en uw gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus.
  • De noodsituatie waarmee u de urgentie aanvraagt is niet door uzelf ontstaan.
  • Geen andere oplossing.

  Van alle gevraagde gegevens moet u bewijsstukken kunnen laten zien. De urgentieregels zijn opgenomen in de Verordening Woonruimtebemiddeling 2015.

  Kosten

  • Urgentieaanvraag: € 35,00
  • Medisch advies: € 50,00

  Let op: U moet deze kosten ook betalen als u geen urgentieverklaring krijgt.

  Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken krijgt u een brief met het besluit of u urgentie krijgt of niet.

  Urgentie ontvangen en nu?

  Eerste 3 maanden

  U moet u eerst 3 maanden zelf zoeken op www.WoonnetRijnmond.nl.

  In de brief met het besluit staat op welke woningen u kunt reageren:

  • soort woning: bijvoorbeeld het aantal kamers, beneden- of bovenwoning
  • maximale huurprijs
  • het gebied waarin in de woning ligt

  Na 3 maanden

  Lukt het dan niet om een passende woning te vinden, dan kunnen we u helpen. U krijgt dan een aanbod van een woningbouwcorporatie. Dit kan soms even duren, omdat er niet altijd een passende woning beschikbaar is.

  U moet dan wel in de eerste 3 maanden:

  • op ten minste 3 passende woningen hebben gereageerd
  • niet meer dan 2 woningen hebben geweigerd

  Heeft u dit niet gedaan dan vervalt na 3 maanden uw urgentie.

 • Openbare documenten