Subsidie voor controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB)

 • Introtekst

  Moet u controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB)? En heeft u daarvoor extra kosten gemaakt vanaf 22 september tot en met 31 december 2021? Bijvoorbeeld door eigen personeel meer te laten werken, extra personeel in te huren of vrijwilligers te vergoeden?

 • Vervolg

  Dan kunt u subsidie aanvragen:

  • op zijn laatst maandag 31 januari 2022
  • online of op papier per post

  De gemeente krijgt een bedrag van € 173.349,- van het Rijk. Als dit bedrag op is, betalen we geen subsidie meer uit. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

  Online subsidie aanvragen controle CTB

  Nodig bij de aanvraag:

  • e-Herkenning niveau 2+
  • een berekening van de extra kosten (Onder Voor welke kosten staan voorbeelden hoe u dit kunt berekenen)
  • een uitleg bij de berekening
  • een kopie van de bankpas met het rekeningnummer (IBAN) waarop we de subsidie betalen

  En als u het heeft:

  • kopieën van rekeningen voor externe inhuur
  • kopieën van rekeningen voor materialen voor het controleren

  Per post aanvragen

  Wilt u de subsidie niet online aanvragen? Dan kunt u het formulier uitprinten en invullen.

  Formulier subsidie controleren CTB (pdf, 141 Kb)

  Stuur de volgende documenten mee:

  1. een berekening van de extra kosten (Onder Voor welke kosten staan voorbeelden hoe u dit kunt berekenen)
  2. een uitleg bij de berekening
  3. een kopie van uw bankpas met het rekeningnummer (IBAN) waarop we de subsidie betalen

  En als u het heeft:

  • kopieën van rekeningen voor externe inhuur
  • kopieën van rekeningen voor materialen voor het controleren.

  Stuur het formulier met bijlagen naar:

  Gemeente Capelle aan den IJssel
  College van burgemeester en wethouders
  Subsidie CTB
  Postbus 70
  2900 AB Capelle aan den IJssel

  Wie mag de subsidie aanvragen?

  Alle organisaties die coronatoegangsbewijzen in Capelle moeten controleren. Dus: bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere partijen die sinds 22 september of 6 november verplicht zijn om te controleren op het coronatoegangsbewijs.

  Voor welke periode is de subsidie?

  Voor kosten die u heeft gemaakt van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

  Hoe hoog is de subsidie?

  U kunt maximaal € 3.850,- subsidie per locatie aanvragen.

  Voor welke kosten?

  U kunt vergoeding aanvragen voor:

  1. Loon van werknemers en arbeidskrachten.
  2. Vakantiegeld, pensioen en sociale zekerheid, die u betaalt bij het loon.
  3. Vergoeding van vrijwilligers.
  4. Bij externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
  5. Kosten van materialen nodig voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB).
  6. BTW, als u deze betaalt over de kosten onder 1 tot 5.

  U krijgt geen subsidie voor kosten:

  • van vóór 22 september 2021
  • van na 31 december 2021
  • die het Rijk al vergoedt
  • die u al kunt aftrekken van de omzetbelasting

  Voorbeeld 1 Controle door eigen personeel 

  Als uw horecabedrijf open is of tijdens de piekmomenten staat er een medewerker bij de entree. De medewerker controleert die bezoekers op het coronatoegangsbewijs. Schrijf uw berekening dan zo op:

  • de tijden wanneer u de medewerker inzet op controle
  • het (gemiddeld) uurloon
  • het aantal uren over de hele periode.
  • het totaalbedrag.

  Rekenvoorbeeld: € 14,- per uur x 8 uur per dag = € 112,- per dag x 6 dagen per week = € 672,- per week x 12 weken = € 8.064,-. (let op, u krijgt maximaal  € 3.850,- aan subsidie).

  Voorbeeld 2 Controle door eigen personeel

  U controleert het coronatoegangsbewijs bij binnenkomst van gasten, maar heeft niet continu iemand bij de entree staan. Reken dan met een gemiddelde controletijd van 1/2 minuut per gast. Noem dan:

  • aantal gasten
  • gemiddeld uurloon
  • het totaalbedrag

  Rekenvoorbeeld: 500 gasten per week = 250 minuten x 6 weken = 1500 minuten / 60 = 25 uur x € 14,- per uur = € 350,-.

  Voorbeeld 3: Controle door een vrijwilliger

  Een vrijwilliger van uw vereniging controleert de coronatoegangsbewijzen van bezoekers of gasten. U vergoedt de vrijwilliger de maximale € 5,- per uur. Maximaal tot € 180,- per maand. Stel, uw vrijwilliger controleert 3 uur per dag de bewijzen. Dan krijgt u subsidie voor € 15,- per dag.

  Noem in uw berekening:

  • de tijden wanneer u de vrijwilliger inzet op controle
  • de vergoeding per uur
  • het aantal uren over de hele periode.
  • het totaalbedrag.

  Bekijk de regels voor het vergoeden van vrijwilligers op de website van de Belastingdienst.

  Reactie

  U krijgt binnen 8 weken een brief. Daarin staat of en hoeveel subsidie u krijgt. We maken daarna binnen 3 weken over.

  Controle

  Via een een onderzoek controleren we een aantal aanvragers. U kunt de controle niet weigeren. U krijgt het geld voor het controleren van coronatoegangsbewijzen. We kijken of u het geld echt daarvoor gebruikt.

  Geeft u het geld aan andere zaken uit? Dan kunnen we geld terugvragen: het hele bedrag of een deel van het bedrag.

 • Openbare documenten