Steun voor ondernemers

 • Introtekst

  De overheid steunt ondernemers en werkgevers tijdens de coronacrisis. Ook zijn er protocollen per bedrijfstak opgesteld.

 • Vervolg

  Lokale hulp

  Betaling gemeentelijke belastingen

  Heeft u als Capelse ondernemer door corona problemen met betalen van uw aanslag gemeentelijke belastingen? Bel dan naar 14010.

  Overige gemeentelijke rekeningen

  Heeft u als Capelse ondernemer door corona problemen met het betalen van een gemeentelijke rekening? Mail dan naar debiteuren@capelleaandenijssel.nl.

  Contact team Economische Zaken

  Heeft u vragen over ondernemen in Capelle? Mail dan naar het Team Economische Zaken: ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl. Een persoonlijke afspraak is nu helaas niet mogelijk.

  Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)

  Bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) kunt u met allerlei vragen terecht, zoals:

  • Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe u verder kunt met uw bedrijf?
  • Heeft u schulden opgebouwd, die u zelf niet kunt oplossen?
  • Of denkt u erover iets anders te gaan doen? Bijvoorbeeld een baan in loondienst?

  Bekijk de mogelijkheden bij het RBZ op de website van Rotterdam. Ga naar beneden op de pagina, Kijk bij "Doe uw tweede verkenning".

  Landelijke regelingen

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  Ondernemers met dringende financiële problemen door de maatregelen tegen corona kunnen de Tozo aanvragen.

  Tozo 5 aanvragen

  Als ondernemer uit Capelle vraagt u Tozo aan via de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. Op de website vindt u veel antwoorden op vragen en de laatste informatie.

  Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

  Bent u een werkgever die minder omzet heeft door het coronavirus? Dan kunt u NOW aanvragen om werknemers in dienst houden en hun loon door te betalen. Het UWV behandelt deze aanvragen.

  NOW aanvragen

  Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Bent u MKB-ondernemer of zzp’er? Als u door de coronacrisis veel omzet heeft verloren en problemen heeft met het betalen uw vaste lasten dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

  TVL aanvragen

  U vraagt dit aan bij de Rijksdienst voor ondernemers (RVO). Kijk voor een overzicht van alle beschikbare regelingen op de website van de Rijksoverheid.

  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Is uw inkomen lager door corona? Bijvoorbeeld omdat u als ondernemer of zzp’er niet of minder kunt werken? Dan kunt u misschien uw woonkosten niet meer betalen. Denk aan huur, hypotheek, gas en licht. Dan kunt u misschien een vergoeding uit de TONK krijgen.

  Onlangs heeft het kabinet besloten de TONK te verlengen tot 1 oktober 2021. Daarnaast hebben de gemeenten besloten de TONK te verruimen.

  Heeft u de TONK al aangevraagd? Dan hoeft u niets te doen. IJsselgemeenten gaat alle aanvragen opnieuw beoordelen. Heeft u nu recht op meer geld? Of nu wel recht op een bijdrage? Dan krijgt u bericht.

  TONK aanvragen

  Meer informatie en veel gestelde vragen

 • Kader1

  Kijk welke regelingen u kunnen helpen?

  Met de coronacalculator kunt u berekenen welke coronaregelingen uw onderneming kunnen helpen. U krijgt meteen inzicht in uw mogelijkheden voor vergoedingen van overheden en financiële instellingen. De calculator is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland.

  www.coronacalculator.nl

 • Kader2

  Mijn corona-protocol

  Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Hoe moet u omgaan met de 1,5-meterregel en hoe houdt u het werkbaar? In een protocol staan de basisafspraken per branche waar iedereen zich aan moet houden.

  www.mijncoronaprotocol.nl

  De protocollen zijn opgesteld in samenwerking met de VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid.