Soorten belasting en bedragen

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Eind januari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit is een combinatie van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en hondenbelasting.

 • Vervolg

  Uw aanslag gemeentelijke belastingen bekijken

  U logt in met DigiD.

  Met deze inkomsten onderhouden we de wegen, groenvoorzieningen, riolering, sportvelden en andere voorzieningen in de gemeente.

  Afvalstoffenbelasting

  U betaalt afvalstoffenbelasting voor het ophalen, afvoeren en gescheiden verwerken van uw huishoudelijk afval. De gemeente is verplicht om afval op te halen. Het maakt daarom niet uit of u wel of geen gebruik maakt van deze dienst.

  De bedragen voor de afvalstoffenheffing zijn in 2020:

  • eenpersoonshuishouden: € 216,34
  • tweepersoonshuishouden: € 253,05
  • huishouden van meer dan 2 personen: € 283,37

  Naar afvalkalender

  Rioolbelasting

  U betaalt rioolbelasting voor het gebruik en onderhoud van de riolering. Als eigenaar van een woning of bedrijfspand betaalt u ook voor de aansluiting op het rioolstelsel.

  De bedragen voor 2020:

  • Gebruiker woning: € 55 
  • Eigenaar woning: € 68  per pand
  • Eigenaar bedrijfspand: € 68  per pand

  Gebruikers van een bedrijfspand

  Als gebruiker van een bedrijfspand betaalt u het water dat u gebruikt. Daarom ontvangt u halverwege het jaar en formulier Rioolbelasting waarop u uw waterverbruik moet invullen.

  In 2020 betaalt u voor wat u in 2019 heeft gebruikt.

  Voor 2019:

  • Tot 250 m3: € 54
  • Tot 500 m3: € 108
  • Tot 750 m3: € 162

  Steeds wanneer u over een grens van 250 m3 gaat betaalt u € 54 extra.

  Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Bent u op 1 januari eigenaar van een woning, winkel of bedrijfsgebouw? Dan betaalt u onroerendezaakbelastingen. De hoogte hiervan is een deel van de WOZ-waarde.

  Dit deel voor 2020 is:

  • eigenaar woning: 0,1001 %
  • eigenaar niet-woning: 0,2874 %
  • gebruiker niet-woning: 0,2392 %

  Meer over WOZ-waarde

  Hondenbelasting

  Als u 1 of meer honden heeft, betaalt u hondenbelasting.

  Het jaarlijkse bedrag van de hondenbelasting is in 2020:

  • 1 hond: € 78,95
  • toeslag elke volgende hond: € 157,90
  • kennel: € 388,52

  Uw hond aan- of afmelden

  Logiesbelasting

  • per overnachting, per persoon: 1,20 in 2020.
 • Kader1

  Belasting betalen

  U kunt uw aanslag op verschillende manieren betalen. Met automatische incasso of internetbankieren.

  Belasting Betalen

 • Kader2

  Kwijtschelding

  Kunt u de belasting niet betalen? Vraag dan om kwijtschelding.

  Kwijtschelding