Soorten belasting en bedragen

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Eind januari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit is een combinatie van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en hondenbelasting.

 • Vervolg

  Uw aanslag gemeentelijke belastingen bekijken

  U logt in met DigiD.

  Met deze inkomsten onderhouden we de wegen, groenvoorzieningen, riolering, sportvelden en andere voorzieningen in de gemeente.

  Afvalstoffenbelasting

  U betaalt afvalstoffenbelasting voor het ophalen, afvoeren en gescheiden verwerken van uw huishoudelijk afval. De gemeente is verplicht om afval op te halen. Het maakt daarom niet uit of u wel of geen gebruik maakt van deze dienst.

  De bedragen voor de afvalstoffenheffing zijn in 2021:

  • eenpersoonshuishouden: € 230,48
  • tweepersoonshuishouden: € 269,59
  • huishouden van meer dan 2 personen: € 301,90

  Naar afvalkalender

  Rioolbelasting

  U betaalt rioolbelasting voor het gebruik en onderhoud van de riolering. Als eigenaar van een woning of bedrijfspand betaalt u ook voor de aansluiting op het rioolstelsel.

  De bedragen voor 2021:

  • Gebruiker woning: € 56 
  • Eigenaar woning: € 70  per pand
  • Eigenaar bedrijfspand: € 70  per pand

  Gebruikers van een bedrijfspand

  Als gebruiker van een bedrijfspand betaalt u het water dat u gebruikt. Daarom ontvangt u halverwege het jaar en formulier Rioolbelasting waarop u uw waterverbruik moet invullen.

  In 2021 betaalt u voor wat u in 2020 heeft gebruikt.

  Voor 2020:

  • Tot 250 m3: € 55
  • Tot 500 m3: € 110
  • Tot 750 m3: € 165

  Steeds wanneer u over een grens van 250 m3 gaat betaalt u € 55 extra.

  Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Bent u op 1 januari eigenaar van een woning, winkel of bedrijfsgebouw? Dan betaalt u onroerendezaakbelastingen. De hoogte hiervan is een deel van de WOZ-waarde.

  Dit deel voor 2021 is:

  • eigenaar woning: 0,0950 %
  • eigenaar niet-woning: 0,2894 %
  • gebruiker niet-woning: 0,2409 %

  Meer over WOZ-waarde

  Hondenbelasting

  Als u 1 of meer honden heeft, betaalt u hondenbelasting.

  Het jaarlijkse bedrag van de hondenbelasting is in 2021:

  • 1 hond: € 80,29
  • toeslag elke volgende hond: € 160,58
  • kennel: € 395,12

  Uw hond aan- of afmelden

  Logiesbelasting

  • per overnachting, per persoon: 1,25 in 2021.
 • Kader1

  Belasting betalen

  U kunt uw aanslag op verschillende manieren betalen. Met automatische incasso of internetbankieren.

  Belasting Betalen

 • Kader2

  Kwijtschelding

  Kunt u de belasting niet betalen? Vraag dan om kwijtschelding.

  Kwijtschelding