Registreren buitenlandse documenten

 • Introtekst

  Heeft u officiële aktes of bewijsstukken uit het buitenland, bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte? Dan moet u deze laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

  Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn het gemeentehuis en de balies van Publiekszaken vanaf 27 maart alleen nog op afspraak open op maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

  Voor het aanvragen of vernieuwen van uw rijbewijs (als de geldigheid binnen 1 maand verloopt), zeer dringende aanvragen van paspoort of ID-kaart of het doorgeven van een geboorte of overlijden maakt u een afspraak via 14 010

  U kunt uw originele buitenlandse documenten alleen laten registreren als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

 • Vervolg

  Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie- of apostillestempel hebben. Kijk op de website van de Rijksoverheid welke regels er gelden voor het land waar uw documenten vandaan komen.

  Meenemen

  • de originele documenten (geen kopieën)
  • als de akten niet oorspronkelijk in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld: de vertaling in het Nederlands.  Ze moeten in het Nederlands vertaald zijn door een beëdigd vertaler in Nederland, die is bij het bureau btv.

  De Afdeling Publiekszaken controleert altijd of uw documenten wel echt zijn. Let op: in alle gevallen mag de gemeente bij onduidelijkheid in documenten een Nederlandse vertaling eisen.