Persoonsgegevens corrigeren in de basisregistratie personen

 • Introtekst

  Kloppen uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet? Geef het door, zodat wij het snel in orde kunnen maken.

  U kunt een wijziging van uw gegevens in de basisregistratie laten maken als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

  Een afspraak maken

  U merkt dit bijvoorbeeld op als u een document van de gemeente ontvangt. Nadat u het verzoek heeft ingediend, controleren wij de gegevens. Dit doen we door het nagaan van bijvoorbeeld uw geboorteakte.

 • Vervolg

  Corrigeren van gegevens: wat hebben we nodig

  Om uw persoonsgegevens te corrigeren hebben wij van u nodig:

  • geldig legitimatiebewijs
  • document waarin de onjuiste gegevens staan
  • bewijs van de juiste gegevens (let op: als u documenten uit het buitenland toont dienen deze aan de legalisatie en verificatie-eisen te voldoen)

  Bericht van correctie

  Wij laten u bij sommige correcties schriftelijk weten dat de gegevens zijn aangepast. Als u geen schriftelijk bericht krijgt, geven wij dat aan bij de intakebalie.

  Correcties niet uitgevoerd?

  Hebben wij de correcties in de basisregistratie personen (BRP) niet uitgevoerd? U kunt hier tegen in bezwaar gaan.