Persoonsgegevens corrigeren in de basisregistratie personen

 • Introtekst

  Kloppen uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet? Geef het door, zodat wij het snel in orde kunnen maken.

  Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn het gemeentehuis en de balies van Publiekszaken vanaf 27 maart alleen nog op afspraak open op maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

  Voor het aanvragen of vernieuwen van uw rijbewijs (als de geldigheid binnen 1 maand verloopt), zeer dringende aanvragen van paspoort of ID-kaart of het doorgeven van een geboorte of overlijden maakt u een afspraak via 14 010

  U kunt een wijziging van uw gegevens in de basisregistratie laten maken als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

  U merkt dit bijvoorbeeld op als u een document van de gemeente ontvangt. Nadat u het verzoek heeft ingediend, controleren wij de gegevens. Dit doen we door het nagaan van bijvoorbeeld uw geboorteakte.

 • Vervolg

  Corrigeren van gegevens: wat hebben we nodig

  Om uw persoonsgegevens te corrigeren hebben wij van u nodig:

  • geldig legitimatiebewijs
  • document waarin de onjuiste gegevens staan
  • bewijs van de juiste gegevens (let op: als u documenten uit het buitenland toont dienen deze aan de legalisatie en verificatie-eisen te voldoen)

  Bericht van correctie

  Wij laten u bij sommige correcties schriftelijk weten dat de gegevens zijn aangepast. Als u geen schriftelijk bericht krijgt, geven wij dat aan bij de intakebalie.

  Correcties niet uitgevoerd?

  Hebben wij de correcties in de basisregistratie personen (BRP) niet uitgevoerd? U kunt hier tegen in bezwaar gaan.