Parkeren: parkeerschijf, ontheffing en vergunning Molenbuurt

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  In het Centrum, Diepenbuurt, omgeving Haydnstraat, een deel van de Akkerwinde en een deel van de Onacklaan zijn parkeerschijfzones. Hier kunt u kort gratis parkeren met een blauwe parkeerschijf.

  Omwonenden en eigenaren van bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen. Dit kan ook als u werkt voor een school, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

 • Vervolg

  Centrum

  Rondom het winkelcentrum De Koperwiek is een parkeerschijfzone ingesteld. Bewoners van onderstaande adressen kunnen een ontheffing aanvragen:

  • Centrumpassage 4-98
  • Duikerlaan 18-52, 72-86, 88-198
  • Fluiterlaan 196-240, 246-290, 296-340
  • Kerklaan 451-489, 500-554, 556-610, 612-666
  • Reigerlaan 215-249
  • Rivierweg 24-38, 64-94, 116-170, 210-258
  • Stadsplein 65-84
  • Steenloperstraat 6-44

  Parkeerontheffing aanvragen (Pdf, 95 Kb)

  Diepenbuurt, omgeving De Haydnstraat, Akkerwinde en Onacklaan

  Bent u bewoner? Dan kunt u een parkeerontheffing aanvragen. Dit kan ook voor een bezoeker die voor langere tijd bij u verblijft.

  Parkeerontheffing  bewoner of bezoeker aanvragen (Pdf, 95 Kb)

  Bedrijven en winkels, onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven kunnen een vergunning aanvragen als:

  • Het bedrijf of de winkel is gevestigd in de parkeerschijfzone van de Terp.
   Per 50 m2 bruto vloeroppervlak kan er één parkeerontheffing worden aangevraagd. Als er op eigen terrein of bij het gehuurde gebouw parkeerplaatsen horen, worden deze ervan afgetrokken.
  • De school zich in een parkeerschijfzone bevindt.
   Per klaslokaal kan er één ontheffing worden aangevraagd. Als er op het eigen terrein of bij het gebouw parkeerplaatsen zijn, worden deze ervan afgetrokken.
  • Het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang zich in een parkeerschijfzone bevindt.
   Per 83m2 bruto vloeroppervlak kunt u één ontheffing aanvragen. Als er op het eigen terrein of bij het gebouw parkeerplaatsen zijn, worden deze van de oppervlakte afgetrokken.

  Aanvragen tijdelijke ontheffing utiliteitsverkeer (Pdf, 87 Kb)

  Aanvragen ontheffing hulpverleners (Pdf, 70 Kb)

  Aanvragen ontheffing voor bedrijven, winkels, scholen (Pdf, 89 Kb)

  Aanvragen

  U kunt het aanvraagformulier versturen per post of inscannen en mailen.

  Per post

  Gemeente Capelle aan den IJssel
  Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  Postbus 70
  2900 AB Capelle aan den IJssel

  Per mail 

  Scan uw aanvraagformulier of maak er een goed leesbare foto van.

  Verstuur dit formulier veilig via ons contactformulier.

  Dit stuurt u mee

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  • Kopie geldig kenteken van de auto (deel 1B, tenaamstelling). Bij een lease-auto of een auto van de werkgever een leasecontract of verklaring van de werkgever.
  • De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat.

  Extra bij een winkel/bedrijf

  • Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • Een document waaruit het aantal m2 blijkt.

  Extra bij een onderwijsinstelling

  • Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • Een document waaruit het aantal klaslokalen blijkt.

  Extra bij bestemmingsverkeer

  • Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

  Extra bij hulp- en mantelzorgverlener

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (uitsluitend voor aanvrager mantelzorgverlener).
  • Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (geldt niet voor mantelzorgverlener).
  • Kopie geldig kenteken (deel 1B, de tenaamstelling) van de auto. Bij een lease-auto of een auto van de werkgever een leasecontract of verklaring van de werkgever (dat men de auto voor het werk gebruikt).
  • Een recente verklaring van de huisarts (maximaal 2 maanden oud). Of van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een andere professionele instantie. Hieruit blijkt dat de aanvrager aangewezen is op mantelzorg door de mantelzorgverlener voor wiens auto een vergunning wordt aangevraagd. Ook volstaat een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis.

  Regels

  1. De vergunning moet goed zichtbaar achter de voorruit van de auto liggen.
  2. Als de vergunning is afgegeven op kenteken, mag deze alleen voor die auto gebruikt worden.
  3. Met een vergunning heeft u geen recht op een vaste parkeerplaats.
  4. Aanwijzingen van de politie en/of daartoe bevoegde gemeenteambtenaren moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
  5. De veiligheid van het verkeer moet onder alle omstandigheden worden gewaarborgd.
  6. De vergunning moet worden ingeleverd als u er geen gebruik meer van maakt.
  7. Het is niet toegestaan wijzigingen op de vergunning aan te brengen.
  8. Bij het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften van deze vergunning, vervalt de geldigheid. Dit is zonder dat voorafgaand opzegging of intrekking is vereist.
  9. Het college van burgemeester en wethouders kan de vergunning in bepaalde gevallen intrekken (artikel 12 van de beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing).
  10. Het gebruik van de vergunning is op eigen risico. De gemeente is niet aansprakelijk.
  11. Bij verlies van de vergunning kan een nieuwe ontheffing worden gegeven.
 • Kader1

  Molenbuurt

  In de Molenbuurt is parkeren met een vergunning ingesteld om parkeeroverlast rondom het IJssellandziekenhuis te verminderen. Als bewoner van de Molenbuurt kunt u per huishouden 3 vergunningen aanvragen.

  Aanvragen parkeervergunning Molenbuurt bewoner (pdf 46 Kb)

  Bedrijven in de Molenbuurt kunnen voor iedere medewerker een vergunning aanvragen en maximaal 5 voor klanten of bezoekers. De vergunningen zijn gratis en niet op kenteken geregistreerd.

  Aanvragen parkeervergunning Molenbuurt bedrijf (pdf 47 Kb)

 • Kader2

  Verhuizen

  Als u verhuist kunt u de vergunning afgeven op het gemeentehuis of opsturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

  Geef uw verhuizing door bij de gemeente waar u naartoe verhuist. 

  Uw verhuizing doorgeven

 • Kader3

  Wat is een Ontheffing?

  Een ontheffing is een uitzondering op een verbod. In dit geval het verbod op lang parkeren in blauwe zones. Heel onhandig als u hier woont of moet werken, daarom willen we voor u een uitzondering maken. Dit noemen we een ontheffing. Hiervoor is wel per geval een besluit nodig.

 • Openbare documenten