Noodhulp

 • Introtekst

  Het Noodfonds Capelle biedt financiële steun in directe noodgevallen. Dit heet noodhulp. Bijvoorbeeld wanneer huisuitzetting dreigt. Of afsluiting van gas en stroom.

 • Vervolg

  Alleen hulpverleners kunnen noodhulp voor iemand aanvragen.

  Vraag noodhulp aan

  Nodig bij de aanvraag: 

  • Een veilige kopie van het legitimatiebewijs van de persoon voor wie u de noodhulp aanvraagt. Bekijk de eisen van de Rijksoverheid. Deze gebruiken we om de identiteit van uw cliënt vast te stellen, we bewaren de kopie niet.
  • Uw onderbouwing van de aanvraag (op officieel briefpapier van uw organisatie).
  • Kopieën van de inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden van de cliënt en eventuele partner.
  • Alle bankafschriften van de 2 maanden voor de aanvraag.
  • Plan van aanpak om te voorkomen dat een financiële noodsituatie zich herhaalt (op officieel briefpapier van uw organisatie).
  • Alle bewijsstukken van de vraag om andere financiële hulp door uw cliënt.

  Aanvraag door hulpverlener

  Alleen hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, gezinscoaches en huisartsen, kunnen een aanvraag doen voor hun cliënt.

  Wilt u graag een aanvraag doen, maar heeft u geen hulpverlener die dit voor u kan doen? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Capelle.

  Voorwaarden

  Voor een bijdrage voor noodhulp gelden de volgende voorwaarden:

  • een hulpverlener doet de aanvraag
  • alleen voor inwoners van Capelle
  • het is een directe financiële noodsituatie
  • er zijn geen andere regelingen om het geldprobleem op te lossen
  • het bedrag is maximaal € 2.000,-
  • de hulpverlener heeft een plan gemaakt om herhaling te voorkomen. Zonder een plan geven we geen noodhulp
  • iemand kan maar 1x geld uit het noodfonds krijgen

  Beoordeling aanvraag en betaling

  We behandelen een aanvraag in principe binnen 5 werkdagen. Het Noodfonds betaalt het geld aan de hulpverlener. In dringende gevallen betalen we direct aan de schuldeiser. We betalen nooit aan de cliënt.

  Vragen

  Heeft u vragen? Stuur dan een bericht via ons contactformulier of bel naar 14 010.