Nederlandse nationaliteit aanvragen: naturalisatie of optie

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Als u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit wilt aannemen (naturalisatie), dient u een verzoek in bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De koning neemt de officiële beslissing, waarbij hij zich laat adviseren door de betreffende burgemeester.

  U moet hiervoor een aantal dingen weten en aan verschillende eisen voldoen. Zo bent u verplicht een inburgeringsexamen te doen. Lees voor meer informatie de folder Hoe kunt u Nederlander worden (pdf, 190 Kb) of maak een afspraak bij de gemeente. 

 • Vervolg

  Maak een afspraak

  Inburgeringsexamen of vrijstelling

  Als u een naturalisatieverzoek indient moet u een inburgeringsexamen doen. Daarbij wordt vastgesteld of u voldoende Nederlands spreekt, schrijft en leest en voldoende kennis heeft van de Nederlandse maatschappij en cultuur.

  Vrijstelling

  Als u een opleiding aan het Nederlands middelbaar onderwijs heeft gevolgd, krijgt u mogelijk vrijstelling voor het inburgeringsexamen.

  Voorwaarden naturalisatie

  Om een naturalisatieverzoek in te dienen moet u aan de volgende eisen voldoen/over de volgende documenten beschikken:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Geldige verblijfsvergunning
  • Inburgeringsexamen of diploma opleiding van een opleiding uit het Nederlands middelbaar onderwijs
  • Geboorteakte
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U woont reeds 5 jaar rechtmatig in Nederland of bent reeds 3 jaar getrouwd met een Nederlander

  Aanvraagprocedure naturalisatie

  Een naturalisatieprocedure kan 6 tot 8 maanden duren. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor vluchtelingen, duurt het langer. Zodra u een naturalisatieverzoek indient, vertelt de gemeente de gevolgen daarvan. Als alle documenten zijn verzameld, nemen wij het verzoek in behandeling. Wij gebruiken alle informatie om een advies op te stellen, dat we – samen met de documenten – doorgeven aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND bereidt het Koninklijk Besluit voor. Ze vragen informatie op bij politie en Justitie.

  Neem voor meer informatie contact op met de IND-informatielijn: 0900 -1234561.

  Kosten naturalisatie

  • Enkelvoudig standaard: € 925,00
  • Enkelvoudig verlaagd: € 688,00
  • Gemeenschappelijk standaard: € 1.181,00
  • Gemeenschappelijk verlaagd: € 945,00
  • Naturaliserende kinderen jonger dan 18 jaar (tegelijk met een ouder): € 137,00

  Optie-procedure:

  • Enkelvoudig: € 196,00
  • Gemeenschappelijk: € 335,00
  • Kind jonger dan 18 tegelijk met een ouder: € 22,00

  Op de website van de IND leest u wat de Optieprocedure inhoudt en of u ervoor in aanmerking komt.

  Aan de balie kunt u alleen pinnen. Contant betalen kan via een betaalautomaat.

 • Openbare documenten