Leerlingenvervoer

 • Introtekst

  Voor sommige kinderen is naar school gaan lastig. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of door een grote afstand tussen huis en de school. Deze kinderen hebben mogelijk recht op de regeling leerlingenvervoer.

  Leerlingenvervoer vraagt u online aan.

 • Vervolg

  Leerlingenvervoer aanvragen 

  Reactietijd

  • Nadat wij uw volledige aanvraag en de schoolverklaring hebben ontvangen, sturen wij u binnen 8 weken de definitieve beslissing.
  • Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen kan het Wmo-loket soms een extern medisch adviseur om vragen mee te kijken.
  • Hiervoor hebben wij de toestemming van u als ouder/verzorger nodig.

  Bent u te laat met het aanvragen van leerlingenvervoer? Dan kan het zijn dat wij (de vergoeding voor) het vervoer niet kunnen regelen vóór het schooljaar begint. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. 

  Voor welke leerlingen

  De regeling is bedoeld voor leerlingen die een van de hieronder genoemde schoolsoorten bezoeken:

  • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO);
  • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO);
  • beperkte leerlingen in het gewone basis- en voortgezet onderwijs;
  • leerlingen die een gewone basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor ver moeten reizen.

  Leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs - inclusief praktijkonderwijs en leerweg-ondersteunend onderwijs - komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.
  Wel komen zij in aanmerking als zij door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zelfstandig kunnen reizen met fiets of openbaar vervoer.

  Aanvullende voorwaarden?

  Om in aanmerking te komen voor de regeling leerlingenvervoer is een individuele beoordeling noodzakelijk. Onderstaande 2 voorwaarden zijn van belang:

  De mogelijkheden van het kind en de ouders staan centraal:

  • U bent er als ouder of verzorger zelf verantwoordelijk voor dat uw kind van en naar school gaat.
  • Ook als u kinderen op meer dan 1 school heeft, of als u op tijd op uw werk moet zijn.
  • Bij elke aanmelding onderzoeken wij ook uw eigen mogelijkheden om het vervoer van en naar school op te lossen.

  De afstand naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school is verder dan 6 km van uw huis:

  De dichtstbijzijnde, toegankelijke school moet passen bij de mogelijkheden van uw kind of bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

  Soorten vergoedingen

  Als gemeente onderzoeken wij welke vorm van leerlingenvervoer goed past bij uw kind. Dit kan zijn:

  • een fietsvergoeding,
  • een vergoeding voor het openbaar vervoer
  • aangepast vervoer of een vergoeding voor het eigen vervoer.

  Fietsvergoeding

  Wij kijken of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. U krijgt hiervoor een vergoeding. Als wij vinden dat door de beperking van uw kind begeleiding nodig is, dan krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen.

  Vergoeding Openbaar vervoer

  Wij kijken of uw kind met het openbaar vervoer kan reizen. Uw kind krijgt hiervoor een vergoeding. Als wij vinden dat door de beperking van uw kind  begeleiding nodig is, krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen.

  Aangepast vervoer

  Uw kind wordt met een taxi of een busje naar school gebracht. Uw kind reist dan met anderen. U moet ervoor zorgen dat uw kind op tijd klaar staat. Ook moet er iemand bij zijn als uw kind thuis of op school wordt afgezet. 

  Eigen vervoer

  Als wij ermee akkoord gaan dat u uw kind zelf met de auto naar school brengt, krijgt u hiervoor een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de afstand naar de school.

  Regels

  Op de website Overheid.nl kunt u alle regels en voorwaarden terugvinden over het leerlingenvervoer.

 • Openbare documenten