Langer in uw huis wonen: de Blijverslening

 • Introtekst

  Wilt u uw woning aanpassen om er langer te kunnen blijven wonen? Daarvoor kunt u geld lenen als u 60+ bent en een koopwoning heeft. Denk aan het vervangen van een bad voor een inloopdouche.

  Neem contact op met de gemeente over de aanpassing die u wil uitvoeren.

 • Vervolg

  Bel 14010

  U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

  Of de Blijverslening voor u geschikt is, ligt aan uw situatie. Vergelijk de Blijverslening daarom met andere leningen. Of vraag advies aan een financieel adviseur. De gemeente en de het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) geven hierover geen advies.

  Voorwaarden

  • U bent 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
  • U bent meer dan 1 jaar eigenaar van de koopwoning.
  • U woont in deze koopwoning en staat op dit adres ingeschreven. 
  • Door de aanpassing kunt u langer in de woning blijven wonen.
  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
  • De lening gebruikt u alleen voor de aanpassingen, waarvoor u van ons akkoord hebt.
  • De werkzaamheden zijn binnen een jaar afgerond.

  Wij beoordelen of de aanpassingen eraan bijdragen dat u langer in uw woning kunt blijven wonen.

  2 soorten leningen

  De lening vraagt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Hoeveel u kunt lenen hangt af van uw persoonlijke situatie en de aanpassingen die u aan uw woning wilt doen. De Blijverslening kent twee soorten leningen.

  Rente en uw persoonlijke maximum lening

  Voor beide leningen geldt naast het maximum bedrag voor de lening ook een persoonlijk maximum. Dit is 80 procent van de laatste WOZ-waarde van uw woning, min het nog niet afgeloste deel van uw hypotheek. Bekijk een rekenvoorbeeld onderaan deze pagina.

  U betaalt niet alleen het geleende geld terug, maar ook rente.  De rente op dit moment bekijkt u op www.svn.nl/rente.

  Persoonlijke lening (consumptieve lening)

  Bij een persoonlijke lening is er geen onderpand. U lost bij deze lening iedere maand een vast bedrag af.

  • U leent minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000
  • U betaalt de lening en rente terug in 120 maanden (= 10 jaar)
  • U bent 60 jaar of ouder, maar maximaal 75 jaar op het moment van aanvragen

  Hypotheek-lening

  Bij een hypotheek-lening is uw woning het onderpand. U lost bij deze lening iedere maand een vast bedrag af.

  • U leent minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000
  • Leent u € 10.000 of minder, dan betaalt u de lening en rente terug in 120 maanden (= 10 jaar)
  • Leent u meer dan €10.000,-- dan betaalt u de lening en rente terug in 240 maanden (= 20 jaar)
  • U bent 60 jaar of ouder op het moment dat u de lening aanvraagt
  • Als u uw woning verkoopt, moet u de lening aflossen.

  Aanvragen

  Voor de lening vraagt u akkoord bij de gemeente. Met dat akkoord vraagt u een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

  Akkoord vragen bij gemeente

  Na een gesprek krijgt u het formulier om een lening aan te vragen toegestuurd.

  Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • Kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs
  • Kopie van offerte(s) die u kortgeleden hebt gekregen van de aannemer / installateur / leverancier voor de aanpassingen
  • Kopie van de laatste WOZ-waarde van uw woning
  • Kopie van de vergunning(en) als u die u nodig heeft, doe de vergunningcheck in het omgevingsloket.

  Stuur het formulier en bijlagen op naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, Blijverslening, Antwoordnummer 2, 2900 VB Capelle aan den IJssel.

  Binnen 8 weken krijgt u een brief van de gemeente of u een lening kunt aanvragen bij SVn.

  Aanvragen bij SVn

  Als u akkoord van ons hebt, kunt op www.svn.nl de lening aanvragen.

  Voor de Blijverslening gaat u een overeenkomst aan met SVn. Daarin maakt u afspraken over de hoogte van de lening en het terugbetalen (aflossing en rente) van de lening. De actuele rentestand kunt u vinden via www.svn.nl/rente.

  Betalen van rekeningen

  Het bedrag dat u leent, zet SVn apart in een bouwkrediet. De rekeningen levert u in bij het Wmo-loket. Wij controleren de rekeningen binnen 4 weken. Na ons akkoord betaalt SVn de rekening uit uw bouwkrediet direct aan het bouwbedrijf uit. U ontvangt dus geen geld op uw bankrekening.

  Contact

  Heeft u een vraag over een aanpassing van uw huis? Neem dan contact op met de gemeente. Medewerkers van het loket beoordelen of de aanpassing die u wilt, eraan bijdraagt dat u langer zelfstandig in uw huis kunt n wonen. Soms kunt u een aanpassing ook vergoed krijgen vanuit Wmo-ondersteuning.

  Heeft u vragen over de lening, rente en aflossing? Neem dan contact op met SVn

 • Kader1

  Bereken hoeveel u maximaal kunt lenen

  Voorbeeld

  WOZ-waarde van uw woning = € 250.000
  - (0,8 x WOZ-waarde =) € 200.000
  - nog af te lossen hypotheek = € 180.000


  = maximaal leenbedrag = € 20.000