Klein evenement: melding

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Voor het organiseren van een klein evenement heeft u geen vergunning nodig. Denk hierbij aan een buurtfeest of straatbarbecue. U moet dit wel melden bij de gemeente (gratis, uiterlijk 5 werkdagen van tevoren).

 • Vervolg

  Evenementen zijn weer mogelijk. Bekijk wel de Coronaregels voor evenementen van de Rijksoverheid. 

  Als er meer dan 250 bezoekers komen, is het een groot evenement.Voorwaarden

  Een klein evenement moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Het aantal bezoekers is minder dan 250.
  • Het is een feest op eigen terrein of in de openlucht (bij een straatfeest).
  • Het vindt plaats tussen 9:00 en 23:00 uur, op een zon- of feestdag tussen 13:00 en 23:00 uur.
  • Het geluidsniveau op een afstand van 10 meter is minder dan 80dB(A).
  • Het vindt niet plaats op de rijbaan, een fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of is anders een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Er worden alleen kleine voorwerpen geplaatst met een oppervlakte van maximaal 25m².
  • Er vindt geen ander evenement in de buurt plaats.
  • Buren worden vooraf geïnformeerd.
  • Alle deelnemers houden zich aan de coronabasisregels: 
   • Was vaak en goed uw handen.
   • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Na afloop van het evenement maakt u de straat of buurt schoon.

  Na uw melding krijgt u direct een bericht dat wij uw bericht ontvangen hebben.

  Wilt u alcohol schenken tijdens uw evenement? En moeten uw gasten voor hun drankjes betalen, dan moet u een ontheffing aanvragen om alcohol te schenken.

  Groot evenement

  Als uw evenement niet aan de eisen van een klein evenement voldoet, moet u een evenementenvergunning aanvragen. Uw evenement kan voor minder dan 250 mensen zijn, maar toch niet in de categorie ‘klein’ vallen. Dit komt bijvoorbeeld doordat:

  • Het evenement op openbare grond is.
  • Er luide (live) muziek is.
  • Er verkeersmaatregelen moeten worden getroffen.

  Twijfelt u onder welke categorie uw evenement valt? Bel dan 14010 en vraag naar de unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

  Klein evenement schriftelijk melden

  Wilt u de melding niet digitaal, maar schriftelijk doorgeven? Dat kan. Download het formulier Uw evenement melden (pdf, 90Kb), print het uit en vul het in. Stuur dit vervolgens naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Postbus 70, 2900 AB  Capelle aan den IJssel.

  Na uw melding krijgt u een brief van de gemeente. Dit is een bewijs van kennisgeving. Deze brief moet u tijdens het evenement kunnen tonen op verzoek van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren.

 • Kader1

  Geld voor bewonersinitiatief

  Via de website Maak Capelle kunt u het evenement voor uw buurt aanmelden en aangeven wat u daarvoor nodig heeft. Onder andere de Wijkoverlegplatforms (WOP's), Havensteder en Welzijn Capelle sponsoren zo buurtinitiatieven.

  Voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn een buurtbarbecue, straatfeest, Halloween, burendag of het opfleuren van de buurt.

  Ga naar Maak Capelle

 • Openbare documenten