Klacht indienen

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder? Dan kunt u een klacht tegen deze persoon indienen. Dit kan ook als u geen, te weinig, onjuiste of misleidende informatie krijgt.

  online uw klacht indienen

 • Vervolg

  Bent u het niet eens met een besluit? Bijvoorbeeld een korting op uw uitkering, of een afwijzing van een bouwvergunning? Dan kunt u bezwaar maken.

  Afhandeling klacht

  Uw klacht komt terecht bij een afdelingshoofd. Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over medewerkers en afdelingen. Elk afdelingshoofd heeft een klachtencoördinator die de situatie onderzoekt.

  U en degene over wie uw klacht gaat, krijgen beide de kans om het verhaal te vertellen. Het afdelingshoofd geeft vervolgens een oordeel. U ontvangt hierover bericht.

  Voor behandeling van klachten over afdelingshoofden, directeuren, een gemeentesecretaris of (leden van het) gemeentebestuur gelden aparte regels.

  Schriftelijk indienen

  Schriftelijke klachten stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met informatie over de behandeling. Stuur het volledig ingevulde klachtenformulier (Pdf, 64 kB) naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, t.a.v. College van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

 • Kader1

  De gemeentelijke (kinder)ombudsman

  Bent u niet tevreden met het resultaat van uw klachtafhandeling? Dan kunt u de klacht voor een onafhankelijk oordeel voorleggen aan de gemeentelijke (kinder)ombudsman.

  De ombudsman onderzoekt en beoordeelt klachten over ambtenaren, bestuurders en gemeentelijke diensten zoals jeugdhulp of onderwijs.

  ombudsman kinderombudsman

  Inloopspreekuur

  De (kinder)ombudsman houdt in de even weken op donderdag een inloopspreekuur. U kunt van 9:00 tot 10:00 uur terecht in cultuurpodium CAPSLOC aan de Pelikaanweg 3. Vergeet niet om belangrijke documenten mee te nemen. Zo kunnen de medewerkers van de ombudsman u het beste helpen.

 • Kader2

  Jaarverslag klachten

  In het jaarverslag leest u onder andere hoeveel klachten er zijn ingediend en afgehandeld. En waarover geklaagd werd.

  Jaarverslag interne klachtenregeling 2020 (Pdf, 287kB)

 • Openbare documenten