Jeugdbeschermingsplein

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Op het Jeugdbeschermingsplein bespreken professionals uit de jeugdhulpverlening de gewenste aanpak voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen en waar vrijwillige hulpverlening tot onvoldoende resultaat leidt.

  Professionals kunnen Capelse (of Krimpense) kinderen tot 18 jaar waarover zij zich zorgen maken aanmelden. Vraag hiervoor het meldformulier op via 14 010, vraag naar het Jeugdbeschermingsplein.

 • Vervolg

  Waar en wanneer

  Elke maandag en donderdag 10.00 tot 12.00 uur hebben de professionals van het jeugdbeschermingplein een overleg op het Werkplein IJsselgemeenten, Fluiterlaan 427-429, 2903 HN, Capelle aan den IJssel. 

  Melding doen

  Wilt u rechtstreeks een melding doen voor een Capelse (of Krimpense) jeugdige? Vraag hiervoor het meldformulier op via 14 010, vraag naar de secretaris of van het Jeugdbeschermingsplein. Voor vragen over een melding of over het invullen van het meldformulier kunt u contact opnemen met de voorzitter van het jeugdbeschermingsplein via 14010. 

  U kunt het meldformulier opsturen naar jeugdbeschermingspleincapelle-krimpen@capelleaandenijssel.nl. 

  Aanleveren van stukken:

  • als u voor maandag een casus wilt agenderen, moet de melding en stukken uiterlijk op donderdag aanleveren. De melder dient zowel donderdag als vrijdag telefonisch of per e-mail beschikbaar te zijn voor eventuele vragen en opmerkingen. Deze eventuele aanvulling moet uiterlijk op zondag om 22.00 uur ontvangen zijn door het jeugdbeschermingsplein.

  • als u voor donderdag een casus wilt agenderen, moet de melding en stukken uiterlijk op dinsdag aanleveren. De melder dient zowel dinsdag als woensdag telefonisch of per e-mail beschikbaar te zijn voor eventuele vragen en opmerkingen. Deze eventuele aanvulling moet uiterlijk op woensdag om 22.00 uur ontvangen zijn door het jeugdbeschermingsplein.

  Zorg voor kind en ouders

  De hulpverlening richt zich op alle gezinsleden. Op het Jeugdbeschermingsplein worden jeugdzorg en zorg aan volwassenen op elkaar afgestemd. Naast ondersteuning bij de opvoeding hebben ouders in veel gevallen ook zélf hulp nodig. Uiteraard staat het belang van het kind altijd voorop.

  Vaste kern hulpverleners

  Nadat een melding over een zorgelijke situatie van een kind binnenkomt, bekijkt een vaste kern van hulpverleners wat voor aanpak nodig is, wie er in het hulpverleningsteam moet zitten en wie de regie over dat team en de hulpverlening krijgt. Vervolgens stelt de casusregisseur samen met het gezin een voorlopig actieplan op waarin staat welke maatregelen worden genomen. De noodzakelijk zorg wordt binnen 5 werkdagen ingezet.

  Voor professionals

  Heeft u zorgen over de veiligheid en/of de ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar? Dan kunt u een melding doen bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) via telefoonnummer 010 242 3200. Het CJG is de toegangspoort naar jeugdhulp waaronder het Jeugdbeschermingsplein. Als het CJG in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken is, kunnen ouders en kinderen snel worden geholpen waardoor de situatie niet verergert. 

  Meer informatie

  U vindt meer informatie in de

  • Folder voor ouders (Pdf 270Kb)
  • Folder voor jongeren (Pdf 250Kb)
 • Openbare documenten