Grond kopen of huren van de gemeente

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Wilt u grond van de gemeente kopen of huren?  Daarvoor gelden een aantal voorwaarden.

 • Vervolg

  Aanvragen

  Het kopen of huren van gemeentegrond vraagt u schriftelijk aan. De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

  • Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en dergelijke).
  • Om welke grond het gaat, inclusief afmetingen en situatieschets of foto.

  Koop of huur grond aanvragen via contactformulier

  Stuur uw aanvraag per post naar Gemeente Capelle aan den IJssel, Unit grondzaken en geo-informatie, t.a.v. college van burgemeesters en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

  Voorwaarden

  Voor het kopen of huren van gemeentegrond gelden de volgende voorwaarden:

  • De grond die u wilt huren of kopen ligt direct aan uw eigen grond.
  • Grond die later nodig is als openbare ruimte of bij andere stedelijke ontwikkelingen, wordt niet verkocht. Deze grond kan wel tijdelijk verhuurd worden.
  • Als de grond op het moment van aanvraag de ruimtelijke structuur van de stad of wijk versterkt, is de grond niet beschikbaar.
  • Als de verkoop/verhuur van grond de kwaliteit van de buurt aantast, is de grond niet beschikbaar.
  • Er moet voldoende afstand tot wegen, paden, speelplekken, parkeerplaatsen en bomen blijven.
  • Als een situatie na koop of huur vanuit verkeers- of sociaal oogpunt onveilig wordt, is de grond niet beschikbaar. We kijken bij beoordeling naar de situatie van verschillende gebruikers zoals voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer en omwonenden.
  • Bepaalde kabels van nutsvoorzieningen mogen niet in de grond liggen.
  • Civiele kunstwerken of omliggende bebouwing blijven goed bereikbaar.
  • Als u gemeentegrond koopt of huurt, bent u verplicht om een groene erfafscheiding te plaatsen. Dit is bijvoorbeeld een groene haag of gaasconstructie met klimopbeplanting.

  Kosten

  Kopen voor particulier gebruik

  • Vaste grondprijs voor de eerste 100 m2: € 180 per m2.     
  • Daaropvolgende 100 - 200 m2: € 155 per m2.
  • Daaropvolgende 200 - 500 m2: € 130 per m2.
  • Boven 500 m2: taxatie.

  Genoemde bedragen zijn exclusief kosten koper. Deze bestaan uit overdrachtsbelasting (8%), notariskosten en kadastraal recht. U kunt vrijblijvend een offerte bij een notaris aanvragen.

  Huren voor particulier gebruik als (sier)tuin                       

  • Eerste 100 m2: € 15,50 per m2.
  • Daaropvolgende 100 - 200 m2: € 13,50 per m2.
  • Daaropvolgend vanaf 200 m2: € 11,50 per m2.

  Het minimum huurbedrag is € 77,50. Voor het afsluiten van een huurovereenkomst betaalt u eenmalig € 35 administratiekosten. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI).

  Reactietijd

  Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u binnen 14 weken een aanbiedingsbrief met koop- of huurovereenkomst, of een afwijzingsbrief.

  Meer informatie

  Bel 14010 en vraag naar Grondzaken.

 • Kader1

  Bouwen? Omgevingsvergunning

  Bent u van plan om op de uitgegeven grond te bouwen? Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Doe de omgevingscheck