Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door voorwerpen of voorzieningen in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Vervolg

  Online aanvragen

  Soorten schade

  We zijn pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat we niet of niet juist hebben gehandeld. En de schade daarvan een direct gevolg is.

  Er zijn verschillende soorten schade waarvoor u schadevergoeding kunt vragen, bijvoorbeeld:

  • Schade door onjuist gemeentelijk handelen.
  • Schade door het niet goed onderhouden van wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken.
  • Schade die u heeft opgelopen doordat wij nalatig zijn geweest. Dit betekent dat we het ongeluk of de schade hadden kunnen voorkomen.

  Schadeclaim indienen

  U kunt uw schadeclaim indienen via dit formulier.

  Of stuur uw brief naar Gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

  Dit hebben we nodig

  Stuur de volgende informatie mee:

  • Uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Datum en tijdstip van het voorval.
  • De precieze plek waar het gebeurde. Hiervoor kunt u een situatieschets maken.
  • Een duidelijke omschrijving, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond en waarom u van mening bent dat wij aansprakelijk zijn.
  • De hoogte van het schadebedrag. Wij vergoeden de schade alleen op basis van originele rekeningen of kassabonnen. Een schadecalculatie of inschatting van een reparateur is niet genoeg.
  • Adresgegevens van uw verzekeringsmaatschappij.
  • Eerdere communicatie die u over de schade en/of de schade-uitkering met uw verzekeringsmaatschappij heeft gevoerd.

  Als u het heeft, dan ook:

  • Een proces-verbaal van de politie.
  • Een getuigenverklaring met contactgegevens van de getuigen.
  • Foto’s van de situatie.

  Reactietijd en behandeling van de schadeclaim

  U krijgt van ons een ontvangstbevestiging met een schadenummer. Er zijn geen wettelijke termijnen voor de behandeling van een aansprakelijkstelling. We proberen uw claim binnen 8 weken te behandelen.

  Afhankelijk van de aard en de grootte van de schade, behandelen we uw claim zelf of vragen wij onze verzekeringsmaatschappij om de aansprakelijkheid te beoordelen. Soms moet u een schade-expert inschakelen. Bijvoorbeeld bij schades aan auto’s die hoger zijn dan € 500.

 • Kader1

  Planschade

  Heeft u schade opgelopen door een verandering in het ruimtelijk- of bestemmingsplan? Is uw huis bijvoorbeeld minder waard omdat er geen bijgebouw meer bij geplaatst mag worden?

  Planschade