Geboorte aangeven

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  De geboorte van een kind geeft u binnen 3 dagen aan in de gemeente waar het kind is geboren. Zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen tellen niet mee bij de 3 dagen.

 • Vervolg

  Geboorte in het IJsselland Ziekenhuis: online aangeven

  Is uw kind geboren in het IJsselland Ziekenhuis? Als vader, moeder of duomoeder kunt u de geboorte online aangeven. U kunt de geboorte ook aangeven in het gemeentehuis, maak dan een afspraak.

  Geboorte in ziekenhuis online aangeven

  Log in met uw DigiD.

  Wat stuurt u mee?

  Het hangt af van uw situatie welke documenten u nodig heeft:

  • erkenningsakte ongeboren kind als uw kind voor de geboorte is erkend.
  • donorverklaring bij een duomoeder.
  • akte van naamskeuze als u deze heeft laten opstellen.

  U kunt een scan of foto van de documenten toevoegen. Let er op dat ze goed leesbaar zijn.

  U hoeft geen geboortebewijs mee te sturen, want wij controleren de aangifte bij het IJsselland Ziekenhuis.

  Geboorte aangeven in het gemeentehuis

  Afspraak voor geboorteaangifte maken 

  De ambtenaar registreert het kind in de burgerlijke stand. Deze registratie is het bewijs van geboorte. Na 2 weken krijgt de moeder een brief van de gemeente waar zij woont. Hierin staat het Burgerservicenummer (BSN) van het kind.

  Meenemen naar afspraak

  • Een bewijs van geboorte, bijvoorbeeld een doktersverklaring.
  • Uw geldige paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Bent u niet getrouwd met de moeder van het kind? Dan ook een (kopie van een) geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de moeder
  • Bent u getrouwd met de moeder? Dan uw trouwboekje.
  • Heeft de partner voor de geboorte het kind erkend? Dan ook de erkenningsakte.

  Heeft de partner het kind nog niet erkend? Lees dan meer over het erkennen op de pagina Erkenning geboren kind.

  Wie mag aangifte doen?

  U mag aangifte van een geboorte doen als:

  • U de vader, moeder of duomoeder bent.
  • U bij de geboorte aanwezig was.
  • Het kind in uw woning geboren is.
  • Het kind in een instelling geboren is en u het hoofd of de gemachtigde van de instelling bent.
  • Is er geen bevoegd persoon? Dan doet de burgemeester of een ambtenaar aangifte van de geboorte.

  Keuze achternaam kind

  U kunt kiezen of uw kind de achternaam van de ene of van de andere ouder krijgt. Hoe u dat regelt hangt af van uw situatie.

  En let op:

  • Regel het vóór de geboorte van uw kind. 
  • Kinderen uit dezelfde relatie krijgen altijd dezelfde achternaam. U kiest dus één keer: bij uw eerste gezamenlijke kind. 

  Ouders getrouwd

  • Wilt u de achternaam van de vader? U hoeft niets te doen.
  • Wilt u de achternaam van de moeder? Neem vóór de geboorte contact op met de gemeente en laat een akte van naamskeuze maken. Bel 14010 om een afspraak te maken.

  Ouders niet getrouwd

  Dit geldt voor mensen met een geregistreerd partnerschap, samenwonenden en alleenstaanden.

  • Wilt u de achternaam van de moeder? U hoeft niets te doen.
  • Wilt u de achternaam van de andere partner? Regel de erkenning vóór de geboorte. Daarbij legt u ook de naamskeuze vast. 

  Zonder erkenning door de partner of na de geboorte kan dit niet.

 • Kader1

  Verblijfsvergunning

  Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit? Vraag dan een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Website IND

 • Kader2

  Een boom voor uw baby

  U kunt een boom voor uw (klein)kind laten planten in het Capelse Babybos. Een boom kost € 125,-. U betaalt direct tijdens de aanvraag met creditcard of iDeal.

  Babyboom aanvragen

  U ontvangt binnen 2 weken na aanvraag een certificaat met daarop de naam van uw kind en de boom die u heeft uitgekozen. Wij planten één dag per jaar de bomen tijdens een feestelijke bijeenkomst.

  Bekijk de Voorwaarden en boomsoorten (Pdf, 193 Kb)

 • Openbare documenten