Erkenning ongeboren kind

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner het ongeboren kind erkennen door een erkenningsakte bij de Burgerlijke Stand te laten opmaken. Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Maak hiervoor een afspraak.

 • Vervolg

  Een afspraak maken

  Voorwaarden erkenning ongeboren kind

  Om uw ongeboren kind te kunnen erkennen, zijn de volgende zaken nodig:

  • moeder en erkenner moeten beiden aanwezig zijn
  • geldig legitimatiebewijs van moeder en erkenner

  Heeft de moeder in het buitenland gewoond?

  Als de moeder in het buitenland heeft gewoond moet u ook de volgende documenten meenemen:

  • geboorteakte van de moeder (indien nog niet ingeleverd),
  • bewijs van vorig huwelijk, scheiding of overlijden in te leveren inclusief legalisatiestempels (indien nog niet ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.
  • bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden)

  Achternaam ongeboren kind

  Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. Alle kinderen die uit dezelfde relatie geboren worden, krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken.

  U kunt de achternaam van de erkenner of moeder kiezen. Maakt u geen keuze dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

  Erkenning: Nederlandse nationaliteit

  Een kind dat vóór de geboorte door een Nederlandse man of vrouw wordt erkend, krijgt bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

 • Kader1

  Gezag regelen

  Door een kind na geboorte te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank.

  Naar rechtspraak.nl