Erkenning ongeboren kind

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Bent u als ouders niet getrouwd? En heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u als vader of duomoeder uw kind voor de geboorte erkennen. Hiervoor laat u een erkenningsakte maken bij de Burgerlijke Stand. 

  Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Maak hiervoor een afspraak.

  Wilt u dat uw kind de achternaam van uw partner krijgt? Dan moet u de erkenning vóór de geboorte regelen. Tijdens de afspraak kunt u de naamskeuze vastleggen. Na de geboorte kan dit niet meer.

 • Vervolg

  Een afspraak maken

  Voorwaarden erkenning ongeboren kind

  Om uw ongeboren kind te erkennen, moeten:

  • moeder en erkenner beiden aanwezig zijn,
  • moeder en erkenner beiden hun geldig paspoort, id-kaart of rijbewijs meenemen.

  Heeft de moeder in het buitenland gewoond?

  Als de moeder in het buitenland heeft gewoond moet u ook de volgende documenten meenemen:

  • geboorteakte van de moeder (als deze nog niet is ingeleverd bij de Burgelijke Stand),
  • bewijs van vorig huwelijk, scheiding of overlijden met legalisatiestempels (als deze nog niet is ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.
  • bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden).

  Achternaam ongeboren kind

  Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. Alle kinderen uit dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken.

  U kunt de achternaam van de erkenner of moeder kiezen. Maakt u geen keuze dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder.

  Erkenning: Nederlandse nationaliteit

  Een kind dat vóór de geboorte door een Nederlandse man of vrouw wordt erkend, krijgt bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

 • Kader1

  Gezag regelen

  Door een kind te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank.

  Naar rechtspraak.nl