Erkenning ongeboren kind

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner het ongeboren kind erkennen door een erkenningsakte bij de Burgerlijke Stand te laten opmaken. Dit kan alleen met toestemming van de moeder

  Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn het gemeentehuis en de balies van Publiekszaken vanaf 27 maart alleen nog op afspraak open op maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. U kunt tijdens onderstaande openingstijden alleen nog binnenlopen voor het afhalen van een rijbewijs, paspoort of ID-kaart.

  Voor het aanvragen of vernieuwen van uw rijbewijs (als de geldigheid binnen 1 maand verloopt), zeer dringende aanvragen van paspoort of ID-kaart of het doorgeven van een geboorte of overlijden maakt u een afspraak via 14 010

 • Vervolg

  Voorwaarden erkenning ongeboren kind

  Om uw ongeboren kind te kunnen erkennen, zijn de volgende zaken nodig:

  • moeder en erkenner moeten beiden aanwezig zijn
  • geldig legitimatiebewijs van moeder en erkenner

  Heeft de moeder in het buitenland gewoond?

  Als de moeder in het buitenland heeft gewoond moet u ook de volgende documenten meenemen:

  • geboorteakte van de moeder (indien nog niet ingeleverd),
  • bewijs van vorig huwelijk, scheiding of overlijden in te leveren inclusief legalisatiestempels (indien nog niet ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.
  • bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden)

  Achternaam ongeboren kind

  Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. Alle kinderen die uit dezelfde relatie geboren worden, krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken.

  U kunt de achternaam van de erkenner of moeder kiezen. Maakt u geen keuze dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

  Erkenning: Nederlandse nationaliteit

  Een kind dat vóór de geboorte door een Nederlandse man of vrouw wordt erkend, krijgt bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

 • Kader1

  Gezag regelen

  Door een kind na geboorte te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank.

  Naar rechtspraak.nl