Erkenning geboren kind

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  In een huwelijk of partnerschap is erkenning van het kind automatisch geregeld. Als de ouders niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner erkenning vastleggen bij de Burgerlijke Stand. 

  Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn het gemeentehuis en de balies van Publiekszaken vanaf 27 maart alleen nog op afspraak open op maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. U kunt tijdens onderstaande openingstijden alleen nog binnenlopen voor het afhalen van een rijbewijs, paspoort of ID-kaart.

  Voor het aanvragen of vernieuwen van uw rijbewijs (als de geldigheid binnen 1 maand verloopt), zeer dringende aanvragen van paspoort of ID-kaart of het doorgeven van een geboorte of overlijden maakt u een afspraak via 14 010

 • Vervolg

  Voorwaarden erkenning geboren kind

  Om een kind te erkennen is het volgende nodig:

  • moeder en de erkenner moeten beiden aanwezig zijn
  • geldig legitimatiebewijs van de moeder en de erkenner
  • toestemming van de moeder.
  • als het kind ouder dan 12 jaar is: toestemming van het kind
  • als het kind niet in Nederland is geboren: de geboorteakte van het kind

  Heeft de moeder in het buitenland gewoond?

  Als de moeder in het buitenland heeft gewoond moet u ook de volgende documenten meenemen:

  • bewijs van vorig huwelijk en scheiding of overlijden partner inclusief legalisatiestempels (als deze nog niet bij de gemeente zijn ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.
  • een bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden)

  Achternaam kind

  Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. Alle kinderen die uit dezelfde relatie geboren worden, krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken.

  U kunt de achternaam van de erkenner of de moeder kiezen. Maakt u geen keuze dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

 • Kader1

  Gezag regelen

  Door een kind na geboorte te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank.

  Naar rechtspraak.nl

 • Kader2

  Erkenning: niet automatisch Nederlandse nationaliteit

  Als een kind na de geboorte erkend wordt door een Nederlandse man of vrouw, krijgt het niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Neem voor meer informatie contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 010.