Dwangsom bij niet op tijd antwoord

 • Introtekst

  Geven wij niet op tijd op antwoord op uw aanvraag of verzoek? Dan kunt u gebruik maken van de regeling Dwangsom. We moeten u dan een geldbedrag betalen.

 • Vervolg

  U stuurt ons een brief waarin u vraagt om een regeling Dwangsom. Hiermee stelt u ons ‘in gebreke’. Vermeld hierin:

  • om welke aanvraag of welk verzoek het gaat
  • op welke datum we moesten besluiten

  Uitzonderingen

  U kunt niet bij alle besluiten gebruik maken van een dwangsom. Dit kan niet als de gemeente te laat beslist op een:

  Nog 2 weken om te antwoorden

  Wij hebben nog 2 weken om alsnog een beslissing te nemen over uw aanvraag of verzoek.

  Betaling dwangsom

  Hebben wij na 2 weken nog geen beslissing genomen? Dan ontvangt u een geldbedrag (de dwangsom). Deze begint bij € 23 per dag en loopt daarna verder op. U ontvangt maximaal € 1.442.

 • Kader1

  U kunt verschillende dingen doen als we te laat beslissen op uw aanvraag of uw bezwaar.

  Bijvoorbeeld:

  • een formulier "ingebrekestelling" 
  • hoogte van de dwangsom
  • wanneer u geen recht heeft op een dwangsom

  Lees meer op de website van de Rijksoverheid: Beslissing te laat op aanvraag of bezwaar

 • Kader2

  Landelijke wet

  De Regeling Dwangsom valt onder de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De wet is van toepassing op bijna alle besluiten van de overheid. Met deze wet is het mogelijk om direct beroep in te stellen bij de rechter als gemeenten niet op tijd reageren op een aanvraag, bezwaarschrift of verzoek. Lees de wet na in de Wettenbank op Overheid.nl.

  Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen