Bouw en verbouw: welstandsbeoordeling

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Met de welstandsbeoordeling kijken we of de schets van uw bouwplan past in de omgeving waarin het komt. Vraag deze beoordeling vooraf aan zodat u de vergunningprocedure sneller kan doorlopen. Dit kunt u online doen via het omgevingsloket.

  Gratis welstandsbeoordeling aanvragen

 • Vervolg

  Lukt het niet online de welstandsbeoordeling te aan te vragen? Mail afdeling vergunningen

  Beoordeling van uw bouwplan

  Voor de beoordeling van uw bouwplan hebben we de volgende documenten nodig:

  • Omschrijving van uw plan
  • Bijlage 1: de pdf van de vergunningscheck
  • Bijlage 2: situatietekening met omgeving
  • Bijlage 3: plattegrond(en)
  • Bijlage 4: gevelaanzicht(en) met omschrijving materiaal en kleur
  • Uw contactgegevens
  • Foto's van de bestaande toestand en omgeving

  Hoe completer u de informatie aanlevert, hoe completer ons advies kan zijn. Stuur bij plannen voor een dakkapel bijvoorbeeld een foto van de straat mee. Zo kunnen we zien hoe de dakkapel in het straatbeeld past. Voeg bij plannen voor een hekwerk of bijgebouw een situatieschets toe. Na de ontvangst van uw e-mail neemt een medewerker van vergunningen zo snel mogelijk contact met u op.

  Klein bouwplan: sneltoets

  We maken verschil tussen kleine, middelgrote en grote bouwplannen.

  Om u zo snel mogelijk te helpen, zijn er voor kleine bouwplannen sneltoetsregels opgesteld. Zo geven we u vooraf duidelijkheid over de juistheid van een kleine bouwplannen. U leest deze in Nota Beeldkwaliteit 2017 (Pdf, 4,3 Mb) vanaf bladzijde 37.

  Er zijn sneltoetscriteria voor de volgende veelvoorkomende bouwwerken:

  • Bijbehorende bouwwerken
  • Daktoevoegingen (dakopbouwen, dakkapellen en dakramen)
  • Kozijn- en gevelwijzigingen
  • Technische voorzieningen zoals zonnepanelen en -collectoren, (schotel) antennes en windturbines
  • Erfafscheidingen en hekwerken
  • Zonweringen en raambeveiliging

  Groot bouwplan: vooroverleg

  Om in de verschillende gebieden van de stad een gewenste basiskwaliteit te houden, zijn voor grote bouwplannen basisregels opgesteld. U leest deze in de Nota Beeldkwaliteit 2017 (Pdf, 4,3 Mb) vanaf pagina 21. Ook moet u rekening houden met  gebiedsgericht beleid (vanaf bladzijde 23).

  Ook is er gebiedsgericht beleid van toepassing. Dat beleid is soms samengevat in Gebiedscriteria (vanaf bladzijde 23), een beeldkwaliteitsplan of een gebiedspaspoort. U kunt over uw bouwplan in gesprek met het Q-team (Team Ruimtelijke Kwaliteit). Samen kijken we hoe uw plan past in de omgeving.

  Bij een vergadering zijn

  U kunt een vergadering van het Q-team bijwonen. Het Q-team is een team van de gemeente. Wij toetsen uw plan aan de regels en geven u advies.

  Vergaderingen

  • Het Q-team overlegt elke twee weken op vrijdagochtend.
  • Het Q-team vindt het belangrijk om samen met u alle onderdelen van het plan door te nemen. U kunt uitleg geven bij uw plan. Vaste adviseurs geven advies en kunnen vragen stellen. Ook kunnen ze vragen of u een deel van uw plan preciezer wil uitwerken. De adviseurs zijn een architect en een vergunningsspecialist, en soms ook een stedenbouwer of planoloog.
  • Het Q-team vraagt soms hulp aan externe adviseurs voor een specifieke deskundigheid of om de onafhankelijkheid te waarborgen. Zo willen we een verantwoord en zo compleet mogelijk advies geven.

  Iedereen mag de vergaderingen bijwonen: online of in het gemeentehuis. Zo kan iedereen kennis nemen van bouwplannen die in ontwikkeling zijn. Bezoekers hebben geen spreekrecht, tenzij hiervoor aanleiding is.

  Contact

  Heeft u vragen over de welstandsbeoordeling of de voorwaarden? Bel 14010 en vraag naar het Q-team of stuur een e-mail.

  Mail het Q-team

 • Kader1

  Vergunningvrij bouwen is welstandsvrij

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u brochures over vergunningvrij bouwen. Hierin leest u wanneer er een vergunning nodig is voor een bouwwerk bij een hoofdgebouw. Als u geen vergunning hoeft aan te vragen voor het gebouw, heeft u ook geen beoordeling van Welstand nodig.

  Bekijk brochures

 • Openbare documenten