Bouw en verbouw: welstandsbeoordeling

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Met de welstandsbeoordeling bepalen we of het uiterlijk van uw bouwplan past in de omgeving. Het beste vraagt u de beoordeling vooraf aan, zodat u de vergunningprocedure sneller doorloopt. Dit doet u online via het omgevingsloket.

  Gratis welstandsbeoordeling aanvragen

 • Vervolg

  Lukt het niet om online de welstandsbeoordeling te aan te vragen? Mail het Q-team

  Documenten nodig voor de welstandsbeoordeling

  • Omschrijving van uw plan
  • Bijlage 1: de pdf van de vergunningcheck
  • Bijlage 2: situatietekening met omgeving
  • Bijlage 3: plattegrond(en)
  • Bijlage 4: gevelaanzicht(en) met omschrijving materiaal en kleur
  • Uw contactgegevens
  • Foto's van de bestaande toestand en omgeving

  Hoe completer uw informatie, hoe completer ons advies. Stuur bij plannen voor een dakkapel bijvoorbeeld een foto van de straat mee. Voeg bij plannen voor een hekwerk of bijgebouw een situatieschets toe. Na de ontvangst van uw e-mail wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 

  Sneltoets klein bouwplan

  We maken verschil tussen kleine, middelgrote en grote bouwplannen.

  Om u zo snel mogelijk te helpen, zijn er voor kleine bouwplannen sneltoetsregels opgesteld. Zo geven we u vooraf duidelijkheid over de juistheid van een kleine bouwplannen. U leest deze in Nota Beeldkwaliteit 2017 (Pdf, 4,3 Mb) vanaf bladzijde 37.

  Er zijn sneltoetscriteria voor de volgende veelvoorkomende bouwwerken:

  • Bijbehorende bouwwerken
  • Daktoevoegingen (dakopbouwen, dakkapellen en dakramen)
  • Kozijn- en gevelwijzigingen
  • Technische voorzieningen zoals zonnepanelen en -collectoren, (schotel) antennes en windturbines
  • Erfafscheidingen en hekwerken
  • Zonweringen en raambeveiliging

  Vooroverleg groot bouwplan

  Om in diverse gebieden in de stad een gewenste basiskwaliteit te handhaven zijn voor grote bouwplannen basiscriteria opgesteld. U leest deze in de Nota Beeldkwaliteit 2017 (Pdf, 4,3 Mb) vanaf pagina 21. Ook moet u rekening houden met  gebiedsgericht beleid (vanaf bladzijde 23).

  U kunt over uw bouwplan in gesprek met de het Q-team (voorheen de commissie voor welstand en monumenten). Het Q-team bekijkt hoe uw plan in de omgeving past. Wanneer een specifieke deskundigheid gewenst of onafhankelijk advies nodig is, worden hierbij externe adviseurs betrokken. 

  Een vergadering bijwonen

  Het Q-team (voorheen de commissie welstand en monumenten) overlegt elke 2 weken op vrijdagochtend. Het Q-team stelt u graag in de gelegenheid om zelf uw plan toe te lichten. Vaste adviseurs als een architect en vergunningspecialist, soms aangevuld met een stedenbouwer of planoloog, adviseren en geven u dan eventuele uitwerkingsopgaven mee. Op deze manier streven we naar een zo compleet mogelijk advies. De vergaderingen zijn openbaar.

  Wilt u uw bouwplan met ons bespreken? Meld u zich hiervoor dan per e-mail aan. Ook als u benieuwd bent naar de bouwplannen die in ontwikkeling zijn bent u van harte welkom. 

  Mail het Q-team

  Contact

  Heeft u vragen over de welstandsbeoordeling of de voorwaarden?  Bel 14010 en vraag naar het Q-team of stuur een e-mail.

  Mail het Q-team

 • Kader1

  Vergunningvrij bouwen is welstandsvrij

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u brochures over vergunningvrij bouwen. Hierin leest u wanneer er een vergunning nodig is voor een bouwwerk bij een hoofdgebouw. Als u geen vergunning hoeft aan te vragen voor het gebouw, heeft u ook geen beoordeling van Welstand nodig.

  Bekijk brochures

 • Openbare documenten