Bouw en verbouw: omgevingsvergunning

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Vul eerst de vergunningcheck voordat  u uw bouwplan indient bij het omgevingsloket.

  Direct een vergunning aanvragen

 • Vervolg

  Vergunningcheck

  Volgens landelijke regels is niet altijd een vergunning nodig. Doe de vergunningcheck bij het omgevingsloket.

  Voor dakkapellen, schuren en schuttingen is in sommige gebieden geen vergunning nodig. Ze moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden doen. Bekijk de nieuwe Nota Beeldkwaliteit op de pagina Welstandsbeoordeling. Of neem contact op met Vergunningen.

  Vooroverleg en contact

  Als u een vergunning nodig heeft, kijken we vooraf of uw wensen passen binnen het bestemmingsplan en de eisen van welstand.

  Neem contact op met Vergunningen via mail. Stuur altijd de locatie en zoveel mogelijk tekeningen en andere gegevens mee. 

  Mail omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

  Dit heeft u nodig

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, levert u met het aanvraagformulier de volgende gegevens 4 keer in:

  • Plattegrond van iedere verdieping van het bouwwerk.
  • Lengte- en dwarsdoorsneden van het bouwwerk.
  • Alle gevelaanzichten.
  • Principedetails over het uiterlijk van het bouwwerk.
  • Uitgebreide detailtekening van de brandscheiding bij complexere aanvragen.
  • Een situatieschets van het bouwwerk.

  Afhankelijk van het soort bouwwerk moet u aanvullende berekeningen of rapporten indienen. Dit kunt u controleren in de Regeling Omgevingsrecht of vraag het na bij uw bouwkundig adviseur.

  Veel van deze documenten kunt u opvragen in ons archief.

  Bouwtekeningen opvragen in het archief

  Kosten

  De kosten voor uw vergunning hangen af van de bouwkosten van uw project.

  Kosten bouwvergunning 2021

  Kosten bouwvergunning 2021

  Bouwkosten Kosten vergunning
  Minder dan € 7.500 € 116,98
  € 7.500 - € 10 miljoen 1,68% van de bouwkosten
  € 10 - 20 miljoen

  1,47% van de bouwkosten

  • minimaal € 177.758,58
    20 - 35 miljoen

  1,25% van de bouwkosten met

  • een minimum van € 311.077,52 en
  • een maximum van € 444.937,50 
  Meer dan € 35 miljoen

  1 % van de bouwkosten met

  • een minimum van € 444.937,50 en
  • een maximum van € 650.880,00

  Als uw aanvraag niet in het bestemmingsplan past, brengen we extra kosten in rekening.

  Reactietijd

  De tijd waarbinnen we reageren op uw aanvraag hangt af van hoe ingewikkeld uw (ver)bouwplan is.  

  • Eenvoudige bouwplannen : binnen 8 weken.
  • Complexe bouwplannen: binnen 26 weken.

 • Kader1

  Gemeentelijk toezicht en contact

  Als u een vergunning heeft, moet u 2 dagen van te voren melden wanneer u begint met bouwen. U meldt uw werkzaamheden daar ook af. Wij controleren of u zich houdt aan de afspraken van de vergunning. Doet u dit niet, dan kunnen wij de werkzaamheden stilleggen.

  Ook als u vragen of klachten heeft over bouwwerkzaamheden in uw omgeving kunt u contact opnemen.

  Mail bouwtoezicht

 • Kader2

  Meld sloop

  Gaat u slopen en heeft u meer dan 10 m3 sloopafval? Dan moet u 4 weken vooraf een sloopmelding doen bij het omgevingsloket.

  Omgevingsloket 

  Voor het verwijderen van asbest gelden andere regels. Lees hier meer over op onze pagina Asbest verwijderen.

  Asbest verwijderen