Bomen: kapvergunning en subsidie

 • Introtekst

  U hoeft niet voor alle bomen een kapvergunning aan te vragen. Alleen als de boom op de Groene Kaart staat of wanneer de boom in een beschermd dorpsgezicht staat moet u een vergunning aanvragen. Dit doet u via het omgevingsloket. U krijgt binnen 8 weken reactie.

 • Vervolg

  Bekijk of uw boom beschermd is (Groene Kaart) (jpg, 5,7 Mb)

  Kapvergunning aanvragen bij Omgevingsloket.nl 

  Heeft u een monumentale of waardevolle boom in uw tuin? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor het onderhoud van uw boom.

  Subsidie aanvragen voor onderhoud boom (Pdf, 48Kb)

  Hoe werkt de subsidieregeling?

  U kunt subsidie krijgen voor het onderhoud aan uw beschermde boom, zodat deze gezond en veilig blijft. Daarom bieden we u gratis om de 3 jaar een boominspectie aan. U krijgt hierover vooraf bericht van de gemeente.

  U krijgt de resultaten van de inspectie toegezonden. Het kan zijn dat er onderhoud aan uw boom uitgevoerd moet worden om uw boom veilig en gezond te houden. Hiervoor kunt u dan een offerte opvragen bij een erkend bedrijf voor boomverzorging.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van €500,- per boom. De hoogte van de subsidie stellen we vast op basis van de factuur van het bedrijf dat de maatregelen uitvoert.

  Voorwaarden subsidie:

  • Alleen de maatregelen uit het inspectierapport
  • Gespecificeerde offerte
  • Erkend bedrijf in boomverzorging (uitvoerend boomverzorger heeft minimaal het certificaat European Tree Worker)
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier

  Besluit

  U krijgt binnen 6 weken een reactie. U krijgt een brief met het besluit. Binnen 3 maanden na goedkeuring van uw subsidieaanvraag moet u de maatregelen laten uitvoeren .

  Betaling

  De subsidie wordt uitbetaald nadat de maatregelen zijn uitgevoerd.

  De definitieve hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van de factuur van het bedrijf dat de maatregelen heeft uitgevoerd. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van €500,- per boom.

  De factuur stuurt u aan de heer Van Zijl met vermelding van het relevante boomnummer en uw rekeningnummer.

  Meer informatie

  Weet u niet zeker of uw boom beschermd is? Of heeft u vragen over de subsidieregeling? Neemt u dan contact op met Johan van Zijl van de unit Project en ingenieursbureau via telefoonnummer 14010.

  Capelle aan den IJssel heeft een bomenverordening. In deze verordening staat wat er wel en wat er niet mag met bomen.

 • Openbare documenten