Bezwaar maken

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Bent u het niet eens met een beslissing over een aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

 • Vervolg

  Maak online bezwaar

  Nodig bij de aanvraag:

  • uw DigiD of eHerkenning niveau 2.
  • kenmerk van het besluit
  • zo mogelijk een kopie van het besluit

  Schriftelijk bezwaar maken

  Een schriftelijk bezwaar stuurt u naar het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met informatie over de behandeling.

  Stuur het ingevulde formulier bezwaarschift (Pdf, 74 kB) naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

  Wat vermeldt u op het bezwaarschrift?

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven.
  • De reden van bezwaar.
  • kenmerk van het besluit
  • Uw handtekening.

  Voeg een kopie toe van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

  Na het indienen van uw bezwaar

  U krijgt een ontvangstbevestiging van het bestuursorgaan. Uw bezwaarschrift wordt meestal voor advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing. Dit gebeurt binnen 12 weken na het indienen. Soms wordt dat met 6 weken verlengd.

  Beslissing en verlenging

  De gemeente moet binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een beslissing nemen. Dit kan met 6 weken verlengd worden. Als we de termijn verlengen of opschorten, dan krijgt u hierover een brief.

 • Kader1

  In beroep gaan

  Als u het niet eens bent met het besluit over uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de Rechtbank.

  Website van de Rechtbank

 • Kader2

  Bezwaar tegen aanslag belastingen of WOZ

  Als u het niet eens bent met de hoogte van uw aanslag gemeentebelasting kunt u daar tegen in bezwaar gaan. Als u het niet eens bent met uw WOZ-beschikking, maakt u bezwaar tegen WOZ. Beide maakt u in de online Belastingbalie.

  Naar de Belastingbalie

  U logt in met DigiD.

 • Openbare documenten