Belasting betalen

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Belastingaanslagen vanaf € 75 tot € 2.000 betaalt u gemakkelijk met automatische incasso, gespreid over 10 maanden. Zo bent u altijd op tijd.

  Online automatische incasso regelen 

  U logt in met DigiD.

 • Vervolg

  Betalen

  Als u geen gebruik maakt van automatische incasso moet u de aanslagen binnen een maand betalen. Let op hiervoor geldt de dagtekening (datum) op het aanslagbiljet.

  Vanaf  dit jaar krijgt u geen acceptgiro meer meegestuurd met de aanslag. U kunt betalen via internetbankieren. Het IBAN van de gemeente is NL13 INGB 0006 6918 16. Vergeet niet het betalingskenmerk in te vullen.

  Betalingsregeling

  Kunt u niet op tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan. Bel hiervoor naar 14010.

  Aanmaningen en dwangbevel

  Als u niet binnen de termijn betaalt, krijgt u een aanmaning. Als u ook niet op de aanmaning reageert, kunt u zelfs een dwangbevel ontvangen. Het bedrag dat u moet betalen kan dan fors oplopen. In het uiterste geval leggen we beslag op uw bezittingen.

  In dringende gevallen kunt u een afspraak maken om het dwangbevel op het gemeentehuis te betalen. Maak online een afspraak voor betalen dwangbevel of bel 14010.

  Regels incasso

  Lees onze Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen 2018.

  Machtigen per post

  Gebruik hiervoor de machtigingskaart die bij uw aanslag zit, of download de machtigingskaart (Pdf, 59 kB).

  Datum incasso

  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 29 maart 2018

  • 30 april 2018
  • 31 mei 2018
  • 29 juni 2018

  • 31 juli 2018* Door een storing  wordt het bedrag een dag later (1 augustus) van uw rekening afgeschreven.
  • 31 augustus 2018
  • 28 september 2018

  • 31 oktober 2018
  • 30 november 2018
  • 28 december 2018
 • Kader1

  Soorten belasting en bedragen

  Eind januari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit is een combinatie van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en hondenbelasting.

  Soorten belastingen en bedragen

 • Kader2

  De belastingaanslag online ontvangen?

  U kunt uw aanslag ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox. Activeer uw MijnOverheid-account met uw DigiD. U ontvangt de aanslag in uw berichtenbox.

   Mijn.overheid.nl

 • Openbare documenten