Afschrift akte burgerlijke stand

 • Verwijzingen

 • Introtekst

  Een afschrift van een geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding vraagt u aan in de gemeente waar dit is gebeurd.

  Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn het gemeentehuis en de balies van Publiekszaken vanaf 27 maart alleen nog op afspraak open op maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. U kunt tijdens onderstaande openingstijden alleen nog binnenlopen voor het afhalen van een rijbewijs, paspoort of ID-kaart.

  Voor het aanvragen of vernieuwen van uw rijbewijs (als de geldigheid binnen 1 maand verloopt), zeer dringende aanvragen van paspoort of ID-kaart of het doorgeven van een geboorte of overlijden maakt u een afspraak via 14 010

 • Vervolg

  Afschrift Burgerlijke Stand aanvragen

  U logt in met uw DigiD of eHerkenning 2+ en betaalt met iDEAL. U ontvangt de akte binnen 10 werkdagen.

  Kosten

  Een afschrift van een akte burgerlijke stand kost € 13,80. 

  Internationaal afschrift

  Wilt u een internationaal afschrift van een akte uit de burgerlijke stand? Geeft dit aan bij de aanvraag. U ontvangt dan een formulier in meerdere talen.

  Afspraak maken

  Onze publieksbalies zijn door de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus voorlopig tot 7 april beperkt open. Voor dit product kunt u alleen in dringende gevallen naar het gemeentehuis komen. Regel dit product online. Heeft u hier hulp bij nodig neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14010.

  Iemand machtigen

  Als u het afschrift niet zelf kunt aanvragen, mag iemand anders dit voor u doen. Ook hiervoor maakt u een afspraak. De gemachtigde neemt mee:

  • Een geldig eigen legitimatiebewijs.
  • Een kopie van uw legitimatiebewijs (met duidelijke handtekening).
  • Een door u volledig ingevuld Machtigingsformulier (Pdf, 170kB).

  Per post aanvragen

  U kunt een afschrift ook per post aanvragen. Vermeld dan de datum van de aanvraag en geef aan om welke akte van de burgerlijke stand het gaat. De rekening ontvangt u samen met het afschrift. Stuur uw aanvraag naar: Afdeling Publiekszaken, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

 • Kader1

  Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Het afschrift van een akte van de burgerlijke stand is geen uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een uittreksel basisregistratie personen vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

  Vraag een uittreksel BRP aan

 • Openbare documenten