Aangifte overlijden

 • Introtekst

  U wilt aangifte van overlijden doen. Bent u uitvaartverzorger en beschikt u over e-Herkenning (2+) doet u dan digitaal aangifte.

  Nu online melden 

  Hebt u nog geen eHerkenning? Op www.eherkenning.nl kunt u zich registreren.

 • Vervolg

  Aangifte overlijden op afspraak

  Bent u:

  • uitvaartverzorger en beschikt u niet over eHerkenning.

  Dan kunt u een afspraak maken om aangifte van overlijden doen.

  Van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019 is het gemeentehuis gesloten. Op vrijdag 28 december kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur terecht voor aangifte van overlijden. Een afspraak is niet nodig.

  Een afspraak maken

  Bent u:

  • nabestaande neemt u dan contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer: 14 010

  Documenten

  U heeft de volgende documenten nodig:

  • uw legitimatiebewijs;
  • een ingevuld aangifteformulier overlijden;
  • B-enveloppe: bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), deze ontvangt u van de arts;
  • verklaring van overlijden afgegeven door de arts of gemeentelijke lijkschouwer;
  • bij onnatuurlijke overlijden (euthanasie) een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis afgegeven door Officier van Justitie;

  Indien van toepassing:

  • bij uitstel van crematie/begrafenis: een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts;
  • bij ter beschikking stelling aan de wetenschap (ontleding):
   • een kopie legitimatiebewijs, 
   • de wilsverklaring van de overledene, of zijn/haar echtgenoot / echtgenote of geregistreerd partner,
   • een verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding,
   • een verklaring van acceptatie van het instituut waar het stoffelijk overschot ter ontleding wordt aangeboden;
  • trouwboekje: om de gegevens bij te werken. Dit is niet verplicht.

  Na aangifte van overlijden ontvangt u

  • Verlof tot begraven of cremeren
  • Uittreksels van de overlijdensakte

  Kosten

  • Uittreksel overlijdensakte: € 13,20
  • Verlof tot uitstel begraven of cremeren € 13,75

  Aan de balie kunt u alleen pinnen. Contant betalen kan via een betaalautomaat.