Aangifte overlijden

 • Introtekst

  De aangifte van overlijden regelt de uitvaartondernemer digitaal. Wilt u zelf aangifte doen dan maakt u hiervoor een afspraak via 14010.

 • Vervolg

  Bent u uitvaartverzorger en beschikt u over e-Herkenning niveau 2+, dan kunt u online aangifte doen. 

  Online aangifte doen van overlijden

  Hebt u nog geen eHerkenning? Op www.eherkenning.nl kunt u zich registreren.

  Bent u nabestaande? Neemt u dan contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14010.

  Aangifte overlijden op afspraak

  Bent u uitvaartverzorger en beschikt u niet over eHerkenning? Dan kunt u een afspraak maken om aangifte van overlijden doen.
  Lukt het niet om dit product online aan te vragen? Maak dan een afspraak via 14010.

  Documenten

  U heeft de volgende documenten nodig:

  • uw legitimatiebewijs;
  • een ingevuld aangifteformulier overlijden;
  • B-enveloppe: bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), deze ontvangt u van de arts;
  • verklaring van overlijden afgegeven door de arts of gemeentelijke lijkschouwer;
  • bij onnatuurlijke overlijden (euthanasie) een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis afgegeven door Officier van Justitie;

  Indien van toepassing:

  • bij uitstel van crematie/begrafenis: een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts;
  • bij ter beschikking stelling aan de wetenschap (ontleding):
   • een kopie legitimatiebewijs, 
   • de wilsverklaring van de overledene, of zijn/haar echtgenoot / echtgenote of geregistreerd partner,
   • een verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding,
   • een verklaring van acceptatie van het instituut waar het stoffelijk overschot ter ontleding wordt aangeboden;
  • trouwboekje: om de gegevens bij te werken. Dit is niet verplicht.

  Na aangifte van overlijden ontvangt u

  • Verlof tot begraven of cremeren
  • Uittreksels van de overlijdensakte

  Kosten

  • Uittreksel overlijdensakte: € 14,00
  • Verlof tot uitstel begraven of cremeren: € 14,40
  • Laissez-passer (verklaring van toestemming om een overledene naar het buitenland te vervoeren): € 12,45

  Aan de balie kunt u alleen pinnen. Contant betalen kan via een betaalautomaat.

 • Kader1

  Overlijden: wat moet ik regelen?

  Als uw partner, ouder of kind is overleden, dan moet u veel regelen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u een korte vragenlijst invullen, dan krijgt u een lijst met zaken die u moet controleren en regelen, aangepast op uw situatie.

  Ga naar de pagina Overlijden: wat moet ik regelen?