Rollen, bevoegdheden en instrumenten

De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen:

 • vertegenwoordigt de Capellenaren, bijvoorbeeld door kritische vragen te stellen aan het college en belangrijke zaken aan de orde te stellen;
 • geeft aan het college van burgemeester en wethouders de hoofdlijnen voor het beleid in de gemeente aan;
 • controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om:

 • verordeningen te maken. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich te houden hebben;
 • de begroting en jaarrekening vast te stellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen te bepalen.

Instrumenten gemeenteraad

De raad heeft een aantal instrumenten om haar werk goed uit te kunnen voeren:

 • recht van initiatief: een raadslid kan op eigen initiatief een voorstel in de raad brengen;
 • recht van amendement: een raadslid kan tijdens de raadsvergadering een voorstel doen om een reeds voorgesteld conceptraadsbesluit te wijzigen. De raad kan bijvoorbeeld beslissen om in de begroting meer geld voor de jeugd vrij te maken of in een andere sector te bezuinigen;
 • recht van informatie: een raadslid kan mondelinge en schriftelijke vragen stellen waarop het college antwoord moet geven;
 • recht van interpellatie: een raadslid kan aan de raad toestemming vragen voor een debat met een collegelid, waarin het lid verantwoording moet afleggen over bepaald beleid. Aanleiding voor een interpellatie is bijvoorbeeld de situatie in een welzijnsinstelling;
 • recht van onderzoek: de raad kan een diepgaand onderzoek instellen over een bepaald onderwerp;
 • recht van enquĂȘte: de raad kan mensen onder ede laten horen;
 • recht van motie: een raadslid kan een motie indienen. Een motie is een korte verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.

Rekenkamer

De raad kan een onderzoek in laten stellen door de Rekenkamer naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeenteraad.

Bekijk de webpagina van de Rekenkamer

Auditcommissie

De auditcommissie voert verschillende taken voor de gemeente Capelle aan den IJssel uit.