Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het college gevoerde bestuur. Onder het onderzoek naar de rechtmatigheid valt niet de controle op de jaarrekening. De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen onderzocht worden. De gemeenteraad kan een gemotiveerd verzoek indienen voor een onderzoek, maar ook inwoners kunnen een gemotiveerd verzoek indienen. De rekenkamer streeft er naar om twee à drie onderzoeken per jaar uit te voeren. De rekenkamer beschikt over een budget om onderzoeken door derden te laten uitvoeren. 

Voor het onderzoek kan de rekenkamer binnen de gemeentelijke organisatie informatie inwinnen. Dat kunnen zowel documenten zijn als inlichtingen. Het gemeentebestuur verstrekt de gevraagde informatie. Het college is verplicht haar medewerking te verlenen.

Rapporten

Onderzochte organen en instellingen kunnen reageren op de voorlopige onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen. Hun reacties worden aan het rapport toegevoegd. Met de aanbieding aan de gemeenteraad wordt het Rekenkamerrapport openbaar. Daarna wordt het in de gemeenteraad behandeld. Alle rapporten van de rekenkamer zijn openbaar en kunt u vinden op www.rekenkamer.rotterdam.nl 

Zoek in de rapporten van de Capelse Rekenkamer

Voor rapporten van de Rekenkamer voor 2015 neemt u contact op met de griffie: T: 010-2848180 E: griffie@capelleaandenijssel.nl 

Samenstelling

De directeur van de Rekenkamer Capelle aan den IJssel drs. P. Hofstra. Hij is tevens directeur van de Rekenkamer Rotterdam.