Raadsvergadering

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over voorstellen en andere onderwerpen. De gemeenteraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Deze vergaderingen worden zo veel mogelijk op maandag- of dinsdagavond gehouden. De vergaderingen zijn openbaar. De raadsvergaderingen zijn online live te volgen en achteraf op spreker en onderwerp te beluisteren

Bekijk de raadskalender voor de vergaderdata en vergaderstukken van de gemeenteraad

Actualiteitenraad

De Actualiteitenraad is bedoeld om raadsleden meer ruimte te bieden voor een kort onderling debat over een actueel onderwerp en vindt plaats op de avond van de raadsvergadering. Op de dag van de raadsvergadering wordt bekend of er een Actualiteitenraad plaatsvindt. 

Inspreken bij raadsvergaderingen

Capelse inwoners hebben tijdens de commissievergaderingen al de gelegenheid om in te spreken over agendapunten. Daarom worden insprekers verzocht om tijdens raadsvergaderingen alleen in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Wilt u inspreken in een raadsvergadering? Meldt u zich dan vooraf bij de griffier, mevrouw drs. T.A. de Mik:

Gast van de Raad  

Capellenaren zijn van harte welkom om als Gast van de raad een raadsvergadering bij te wonen.

Meer informatie over Gast van de raad 

Nieuws over de gemeenteraad

In de nieuwsbrief leest u wat er in de gemeenteraadsvergadering is besproken.

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Vergaderstukken en raadsvergaderingen beluisteren

In de raadskalender vindt u ook meer informatie over de agenda’s, vergaderstukken en notulen. Enkele dagen na de vergadering kunt u hier ook de vergadering beluisteren. Als er een vergadering is, kunt u live meeluisteren. Vergaderstukken zoekt u in de raadskalender op

Voorzitters

De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Oskam. Plaatsvervangend voorzitter wordt later bepaald.