Mevrouw H.A. Groenendijk - De Vries - raadslid ChristenUnie

Mw. H.A. Groenendijk - De Vries raadslid ChristenUnie

christenunie

E-mail: h.a.groenendijk@capelleaandenijssel.nl  
Twitter: @Hildedvrs

Andere functies:

  • Docent economie/afdelingsco√∂rdinator GSR te Rotterdam (VO) (betaald)
  • Lid Raad van Toezicht GPOWN te Alphen aan den Rijn (betaald)
  • Voorzitter oudercommissie BSO (Prinsen en Prinsessen) (onbetaald)
  • Voorzitter Auditcommissie (onbetaald) 
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland (onbetaald)