Referendum

Een referendum is een stemming onder de kiesgerechtigde Capelse inwoners over een te nemen besluit van de gemeenteraad. De inwoners kunnen voor of tegen het besluit stemmen. Raadsleden zijn niet gebonden aan de uitslag van een referendum. Zij kunnen per referendum bepalen of zij zich al dan niet aan de uitslag zullen houden.

De gemeenteraad heeft een referendumverordening vastgesteld. Hierin staat exact omschreven hoe een referendum werkt. Met de verordening is het mogelijk voor Capelse inwoners om een referendum aan te vragen. Dit noemen we een raadgevend referendum. Een referendum op initiatief van de gemeenteraad heet een raadplegend referendum.

Bekijk onze Referendumverordening

Spelregels referendum

Aan het houden van een referendum is een aantal spelregels gebonden:

  • U kunt geen referendum houden over onder meer begrotingszaken, benoemingen of functioneren van personen en onderwerpen waar andere bestuursorganen verantwoordelijk voor zijn.
  • Een verzoek voor een referendum van de inwoners moet worden ondersteund door minimaal 1.600 handtekeningen van kiesgerechtigden. In het geval van een ‘inleidend verzoek’ (een eerste beschrijving van het verzoek) heeft u 70 handtekeningen nodig.
  • Een referendum is geldig als het aantal uitgebrachte stemmen meer bedraagt dan 33% van het aantal kiesgerechtigden. 

Referendumcommissie

Een referendumcommissie, bestaande uit vijf onafhankelijke leden, houdt toezicht op het verloop van de referendumprocedure en adviseert de gemeenteraad over allerlei kwesties met betrekking tot referenda. De benoemingstermijn van de leden is vier jaar.

De gemeenteraad heeft per 20 september 2011 de volgende 5 leden benoemd. U ziet van links naar rechts:

  • Mevrouw drs. M. Veerbeek, woonachtig te Amsterdam (voorzitter)
  • De heer mr. dr. P.C. Lagas, woonachtig te Voorburg (plaatsvervangend voorzitter)
  • De heer drs. B.F. Steur, woonachtig te Nootdorp
  • De heer drs. W.L. Carabain, woonachtig te Voorschoten
  • De heer Th. J. Visser, woonachtig te Voorburg

Wilt u een vraag stellen aan de referendumcommissie? referendumcommissie@capelleaandenijssel.nl

Advies

Voor advies over het aanvragen van een referendum kunt u contact opnemen met de griffier, mevrouw drs. T.A. de Mik: bel naar 010 - 28 48 180 of mail naar t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl.

Referendum aanvragen

Voor het aanvragen van een referendum maakt u gebruik van de volgende formulieren: