Inspreken bij vergaderingen

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies heeft u de mogelijkheid om in te spreken. De gemeente wil namelijk graag weten wat er in Capelle leeft. Door er achter te komen wat er bij de inwoners leeft, kunnen de gemeenteraadsleden goede afwegingen maken en de Capelse samenleving vertegenwoordigen met hun beslissingen.

Inspreken bij commissievergaderingen

U kunt bij de vergaderingen van de raadscommissies inspreken over alle agendapunten, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Tijdens deze vergaderingen vormen de gemeenteraadsfracties hun mening. De raadsleden nemen uw mening mee bij het vormen van een oordeel. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt inspreken aan het begin van de vergadering. Wilt u inspreken in een commissievergadering? Meldt u zich uiterlijk om 12 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffie: 010-2848487 of E: griffie@capelleaandenijssel.nl . Op de dag van de vergadering wordt u ontvangen door de secretaris van de betreffende raadscommissie . U bent minimaal vijf minuten voor aanvang van de vergadering aanwezig. 

Inspreken bij raadsvergaderingen

Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. De gemeenteraadsfracties hebben hun mening al bepaald. Als u invloed wilt uitoefenen, adviseren wij u om tijdens vergaderingen van de raadscommissies in te spreken of gemeenteraadsfracties te benaderen voor de vergaderingen van de raadscommissie of gemeenteraad.

Bij de raadsvergaderingen kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt aan het begin van de raadsvergadering inspreken.

Wilt u inspreken bij een vergadering van de gemeenteraad? Meldt u zich dan voor 12 uur op de dag van de gemeenteraadsvergadering aan bij de griffier; mevrouw drs. T.A. de Mik; via telefoon: 010-2848180 of via e-mail: t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl

Vermeld daarbij:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • of u namens uzelf of namens een organisatie spreekt
  • bij welke vergadering u wilt inspreken
  • over welk onderwerp het gaat